Denla British School โรงเรียนนานาชาติที่ตอบโจทย์ครอบครัวไทย


 

Denla British School โรงเรียนนานาชาติที่ตอบโจทย์ครอบครัวไทย

 

“เด็กที่มีความสุขมักจะประสบความสำเร็จในการเรียน”


นี่คือความเชื่อมั่นจากทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์การบริหารในเครือโรงเรียนเด่นหล้ามาอย่างยาวนาน ด้วยความตั้งใจแรกที่ต้องการหาโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรดีๆให้ลูกหลาน และตอบสนองความต้องการของพ่อแม่ในยุคปัจจุบันที่มีความต้องการเดียวกัน  Denla British School จึงถือกำเนิดขึ้น

โรงเรียนนานาชาติ Denla British School ใช้หลักสูตรการศึกษาแบบโรงเรียนเอกชนอังกฤษ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 60 ไร่ บนถนนราชพฤกษ์  เป็นโรงเรียนลำดับที่ 3 ในเครือโรงเรียนเด่นหล้า
 

Independent School หลักสูตรที่ดีที่สุดจากประเทศอังกฤษ

หลักสูตรการศึกษาของ DBS เป็นแบบโรงเรียนเอกชนของอังกฤษ (Independent School) ซึ่งเป็นโรงเรียนส่วนน้อย แต่มีคุณภาพคับแก้ว จากประเทศที่ได้ชื่อว่ามีหลักสูตรที่ดีที่สุดหลักสูตรหนึ่งของโลกในปัจจุบัน

ทั้งนี้เนื่องจาก Independent School ต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างมาก ใช้เวลานานในการสร้างเด็ก เพราะเป็นโรงเรียนที่พยายามสร้างเด็กให้สมบูรณ์แบบครบถ้วนทุกๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย จิตใจ และความรู้
 

 
เด็กที่ผ่านระบบการศึกษาของ Independent School จะถูกพัฒนาตามความถนัดและความชอบของพวกเขาเอง โดยคุณครูจะเจาะจงเป็นรายบุคคลหรือสอนเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งไม่ได้เน้นเฉพาะเนื้อหาวิชาการเท่านั้น แต่ที่ยังเน้นส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬา ดนตรี รวมถึงทักษะด้านอื่นๆ ตามความถนัดของเด็กๆ เพื่อให้เขาค้นหาตัวเองเจอหรือค้นพบตัวเอง
 
 

 
จุดเด่นที่แตกต่างของโรงเรียนนานาชาติ DBS

ความแตกต่างของ DBS ที่ทำให้กลายเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจ หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดแข็งของที่นี่เลยก็ว่าได้ คือ

1. DBS ใช้รูปแบบการเรียนการสอนจากโรงเรียนเอกชนชั้นนำในประเทศอังกฤษ ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม มาปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย (Enhanced British Curriculum) หลักสูตรนี้มีการเสริมภาษาจีนและภาษาไทยเข้าไปในหลักสูตรอังกฤษเพื่อให้เข้ากับความต้องการของโลกอนาคต

2. มีความเข็มแข็งด้านวิชาการ การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสัมฤทธิผลทางวิชาการเต็มศักยภาพตามลักษณะและความถนัดเป็นรายบุคคล (Academic Excellence for All)

3. การปลูกฝังทักษะความเป็นนักคิด ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ (Creative Thinking and Entrepreneurship) เป็นทักษะที่ฝึกให้เด็กโตไปอย่างมี มีความกล้าหาญในการตัดสินใจและลงมือทำ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในอนาคต อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยให้เด็กๆ ตามหาตัวเองให้เจอว่าเขาชอบอะไร และ DBS จะเป็นผู้สนับสนุนเด็กๆ เอง

4. การปลูกฝังเรื่องภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้กับนักเรียน (Community and Global Perspective)  เด็กนักเรียนที่ DBS จะเรียนรู้เรื่องของคุณค่าความเป็นคนไทยที่แท้จริง รู้จักคุณค่าของคนไทย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ และมีน้ำใจ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนไทยที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับ
 

ผศ.ดร. ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) 
 
5. ชั่วโมงเรียนที่มากกว่าได้เปรียบ

จุดเด่นของ Independent School คือมีระบบจัดการเรียนการสอนแบบ Extended Day ชั่วโมงเรียนที่นี่จึงมีมากกว่า คือเรียนตั้งแต่ 8 โมงเช้า เลิก 16.50 น. ตั้งแต่ Year 3 (เทียบเท่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2) ขึ้นไป คือการเพิ่มการเรียนการสอนออกไปอีก 1.5 ชั่วโมงโดยผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม


ซึ่งชั่วโมงเรียนที่เพิ่มขึ้นเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ จะได้เลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตนเองสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี กีฬา ศิลปะ หรือกิจกรรมอื่นๆ โดยมีคุณครูและโรงเรียนเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและทักษะของเด็กๆไปในทิศทางที่ถูกต้อง

 
การมีเวลาเรียนที่ยาวกว่า ทำให้สัมฤทธิผลในการเรียนแต่ละวิชาของนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีอย่างเห็นได้ชัด นักเรียน DBS ได้มีโอกาสเข้าแข่งขันรายการ World Scholar’s Cup และคว้ารางวัลเหรียญทองในสาขาวิทยาศาสตร์และ Top Scholar อีกด้วย  เรียกว่าตรงนี้ตอบโจทย์ในเรื่องการพัฒนาทักษะของเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี

6. อาคารสถานที่โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโรงเรียนโดยเฉพาะ

หัวใจหลักของระบบ Independent School คือการให้ความสำคัญกับความถนัดและความชอบของเด็ก ถ้าเด็กชอบสนใจอะไร โรงเรียนจะต้องมีความสามารถในการสนับสนุนแล้วก็รองรับได้ เพราะฉะนั้นการออกแบบอาคารสถานที่ของ DBS จึงต้องมีความหลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการในการพัฒนาทักษะที่หลากหลายของนักเรียนนั่นเอง

ดังนั้นการออกแบบของที่นี่จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโรงเรียนโดยเฉพาะ ไม่ใช่แค่การมีห้องเรียนที่ทันสมัยเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนเท่านั้น แต่ยังต้องมีพื้นที่เพื่อรองรับความต้องการในการพัฒนาทักษะสำคัญที่หลากหลายของนักเรียน อาทิ สนามกีฬาอเนกประสงค์ ลู่วิ่ง 400 เมตร สนามเทนนิส สระว่ายน้ำมาตรฐาน โรงละคร และหอประชุมใหญ่ (Auditorium) ทั้งหมดนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทั้งด้านวิชาการและทักษะสำคัญเพื่อใช้ต่อยอดความสำเร็จของพวกเขาในอนาคต

 
7. คุณครูมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

เพราะคุณครูไม่ใช่แค่ผู้สอนหนังสือ หากแต่ครูคือบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จบการศึกษาเฉพาะทาง มีความพร้อมและความตั้งใจจริง มี Passion กับการจัดการเรียนการสอน เรียกว่าเป็นครูโดยแท้จริง ที่ DBS มีกระบวนการคัดเลือกครูที่ดี ดังนั้นครูที่ DBS จะต้องมีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 2 ปีเป็นขั้นต่ำ แต่ ณ ปัจจุบันคุณครูของที่นี่มีประสบการณ์เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10 ปี เพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นโรงเรียนเพิ่งที่เปิดใหม่ แต่คุณภาพของคุณครูก็คับแก้ว  

 
8. ความสะอาดปลอดภัย มาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร

มาตรการรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด เรื่องสุขลักษณะภายในโรงเรียนเป็นอีกสิ่งที่ DBS ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เริ่มตั้งแต่การออกแบบโรงเรียน หากมีการออกแบบที่ดีและเหมาะสม จะลดปัญหาเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยและสุขอนามัยต่างๆ ไปได้เกือบครึ่ง

นอกจากนี้คณะครู และเจ้าหน้าที่เองต่างก็ต้องมีความเข้าใจการใช้งาน เข้าใจกระบวนการดูแลเรื่องความปลอดภัย มีองค์ความรู้ และพร้อมที่จะพัฒนาเพิ่มเติมด้วย ซึ่งครูและเจ้าหน้าที่จะต้องผ่านการอบรมเรื่องของความปลอดภัยและสุขอนามัยของเด็กด้วย


9. เติบโตต่อไปอย่างมั่นคง  

ด้วยหลักสูตรการศึกษาที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนานักเรียน ดังนั้น DBS จึงเลือกที่จะเปิดเฉพาะชั้นเด็กเล็กก่อนในปีแรก ปัจจุบันนี้ DBS เปิดรับตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล (Pre-EY) จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Year 9) และจะทยอยเปิดไปเรื่อยๆ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Year 13) ซึ่งวิธีนี้เองทำให้เด็กที่เข้ามาค่อยๆ ทยอยเติบโตไปกับโรงเรียน เรียนรู้วัฒนธรรมของ DBS เรียนรู้วิธีการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในแบบ DBS ซึ่งก็จะทำให้เด็กนักเรียนค่อยๆ ปรับตัวเข้ากับระบบของ Independent School ที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนพัฒนาศักยภาพตามที่ และพึ่งพาตนเองได้

นับจากปี 2017 ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรกของ DBS เริ่มต้นด้วยจำนวนนักเรียนเพียง 150 คน จากนั้นก็มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันในปีการศึกษาที่ 3 DBS มีนักเรียนประมาณ 400 คน นับว่ามีการเติบโตค่อนข้างรวดเร็ว แต่กระนั้นก็ยังคงอยู่ในการควบคุมตนเองถนัด และมีการจัดการอย่างเหมาะสม ด้วยผู้บริหารเอง เชื่อมั่นว่าด้วยวิธีการที่ค่อยๆ โตไปทีละปีการศึกษา จะทำให้เด็กมีความพร้อมมากขึ้น ขณะเดียวกันทีมงานในการบริหารจัดการก็จะทำงานได้ดียิ่งขึ้นด้วย

นอกจากความสำเร็จทางด้านพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางด้านต่างๆ DBS ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกจากสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (International School Association of Thailand - ISAT) และ สถาบัน CIS (Council of International School) หนึ่งในสถาบันชั้นนำของการประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานทางการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรอังกฤษทั่วโลก
 
ดร. เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS)
 
 
ถ้าการศึกษาคือการลงทุน มันก็คุ้มค่าแล้วค่ะที่จะให้ลูกเรียนที่ DBS 
 
สนใจเยี่ยมชมโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า บริติช สคูล (DBS)
58 หมู่ 2 ถนนราชพฤกษ์
ต. อ้อมเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
โทร. 02-666-1933

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์
9.00 น. – 16.00 น.  

email: admissions@dbsbangkok.ac.th
 

บทความแนะนำ

คลิปเรียกน้ำตา ฝาแฝดสารภาพกับพ่อว่า
เค้กวุ้น...วันแม่ ส่งรักถึงแม่ จากใจลูก
ผื่นคัน…อันตรายที่แฝงมาช่วงหน้าฝน
มื้อนี้ของแม่ "สลัดไก่มะกะโรนีเพสโต้ซอส"

Facebook Comment