วิเคราะห์ลายนิ้วมือที่ myDNA รับส่วนลด 800 บาท ทันที

    

                


Discover ค้นหาศักยภาพด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ ที่ได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกาเพียงรายเดียวในประเทศไทย

เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลายนิ้วมือคิดค้นโดย Professor Lin Jui Pin ผู้สร้างองค์ความรู้เชิงประยุกต์ของศาสตร์การวิเคราะห์ลายนิ้วมือ โดยได้จัดทำซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ค้นหาและสร้างรายงานที่สะท้อนให้เห็นถึง ลักษณะนิสัย กระบวนการและรูปแบบการคิด และศักยภาพของสมองของแต่ละบุคคลผ่านลายนิ้วมืออย่างได้ผล

นอกจากนี้ผลรายงาน ยังสะท้อนศักยภาพผ่านทฤษฎีที่ได้รับการรับรอง อันได้แก่

พหุปัญญา (Multiple Intelligences) โดย Dr. Howard Gardner นักจิตวิทยาพัฒนาการชื่อดัง
แนวคิดการจัดกลุ่มพฤติกรรม (DISC) โดย Dr. William Marston 

               https://www.rakluke.com/file_manager/rakluke_club/5866-2.png
การวิเคราะห์ลายนิ้วมือ สามารถชี้วัดศักยภาพของมนุษย์ได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน เพื่อสร้างทางลัดในการค้นพบตัวตน ความถนัด และศักยภาพที่แท้จริงตั้งแต่กำเนิด เนื่องจากลายนิ้วมือมีการพัฒนาพร้อมกับเซลล์สมองตั้งแต่เริ่มเป็นทารกในครรภ์มารดาจนกระทั่งสมบูรณ์เต็มที่เมื่อครบ 19-20 สัปดาห์ จึงเปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการทั้งหมดของความเป็นตัวตน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต

โดยลายนิ้วมือแต่ละนิ้ว สามารถสะท้อนและบ่งชี้ต่างกันดังนี้ 

นิ้วโป้งสะท้อนให้เห็นถึง "ลักษณะนิสัย" 
นิ้วชี้ สะท้อนให้เห็นถึง "ระบบความคิด"
นิ้วกลาง สะท้อนให้เห็นถึง "การควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่"
นิ้วนาง สะท้อนให้เห็นถึง "การฟังในเชิงรับรู้และเชิงสุนทรียภาพ"
นิ้วก้อย สะท้อนให้เห็นถึง "การมองแบบวิเคราะห์ การสังเกต และการรับรู้สุนทรียภาพทางสายตา" 


ขั้นตอนการรับบริการ
1. สแกนเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว (10 นาที)
2. นำผลลายนิ้วมือไปประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และจัดเตรียมเล่มรายงานผล (20 นาที)
3. รับฟังรายงานผลการวิเคราะห์จากนักจิตวิทยาได้ทันที (50-60 นาที)

รวมเวลารับบริการต่อท่าน  1 ชั่วโมง 30 นาที

จุดเด่นของเทคโนโลยีการวิเคราะห์ลายนิ้วมือกับ myDNA
1. มีมาตรฐานกว่า เพราะซอฟต์แวร์ของ myDNA ได้รับการการันตีด้วยสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกาหมายเลข US 7,406,186 B2
2. ได้รับลิขสิทธิ์แท้ จากผู้คิดค้นศาสตร์การวิเคราะห์ลายนิ้วมือคือ Professor Lin Jui Pin
3. ด้วยฐานข้อมูลมากที่สุดมากกว่า 5 ล้านคนทั่วโลก และมีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดและดีที่สุด ทำให้การประมวลผล รวมถึงผลรายงานที่ออกมามีมาตรฐาน มีความถูกต้องแม่นยำ และละเอียดครบถ้วนที่สุด 
4. รับรองความถูกต้องแม่นยำ 95% 
5. สถาบันเดียวที่สามารถรับเล่มรายงานได้ภายใน 20 นาที หลังจากสแกนลายนิ้วมือ และสามารถฟังผลการวิเคราะห์ต่อได้ทันที

Promotion
1. สมาชิกรักลูกคลับ รับส่วนลด 800 บาท สำหรับวิเคราะห์ลายนิ้วมือ
2. แสดงบัตรสมาชิกรักลูกคลับทุกครั้งที่ไปใช้บริการ
3. ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ -31 ธันวาคม 2562


บริษัท มายดีเอ็นเอ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
193/80 อาคารเลครัชดา ออฟฟิสคอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-264-0350 โทรสาร :  02-264-0351 
Email :   info@mydnathailand.com 
เวลาทำการสำนักงานใหญ่ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 น. – 18.30น.
วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (ปิดทำการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
สาขา myDNA  ที่ใกล้บ้านท่าน
 

บทความแนะนำ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ คิดสนุก คิดสร้างสรรค์
แป้งผสมทัลคัม อันตรายใกล้ตัวลูกน้อยที่คุณแม่มือใหม่คาดไม่ถึง
เรียกพลังให้เด็กป่วย ด้วยอาหาร
เทคนิคการให้นมลูกในที่สาธารณะ

Facebook Comment