ศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ ถอดบทเรียนขุนเดช เดอะ มิวสิคัล ชู Project-Based Learning

ถอดบทเรียน, ละครขุนเดช, ขุนเดช เดอะ มิวสิคัล, Project-Based Learning, ภาควิชาศิลปะการแสดง, ม.กรุงเทพ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ละครเวที, ละครแสงสีเสียง, ละครเพลง, ขุนเดชคือใคร, การเรียนรู้ของเด็ก, การศึกษาของเด็ก, รักลูกพลัส, รักลูก, ละครนิทาน, ถอดบทเรียนละครขุนเดช, ละครม.กรุงเทพ, ละครเวทีม.กรุงเทพ, ละครมหาวิทยาลัย, ละครนักศึกษา
ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานอารยเสวนา "ถอดบทเรียน ขุนเดช เดอะ มิวสิคัล: เมื่อการละครขับเคลื่อนชาติ ต้นแบบการศึกษา พัฒนาเศรษกิจ สังคม และวัฒนธรรม" เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต โดยมี นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ร่วมด้วยบุคคลสำคัญจากกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณาจารย์ นักศึกษาจากหลายสถาบัน และภาคเอกชน

การเสวนาในครั้งนี้ต่อยอดจากการแสดงเรื่อง ขุนเดช เดอะมิวสิคัล ซึ่งจัดแสดง ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 29-31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการจัดสร้างละครโดยผสมผสานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้ากับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น บูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งองค์กรรัฐและเอกชนในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งในชุมชนโดยศึกษาและพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ โครงการนี้จึงประสบความสำเร็จในหลากหลายมิติ 

ถอดบทเรียน, ละครขุนเดช, ขุนเดช เดอะ มิวสิคัล, Project-Based Learning, ภาควิชาศิลปะการแสดง, ม.กรุงเทพ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ละครเวที, ละครแสงสีเสียง, ละครเพลง, ขุนเดชคือใคร, การเรียนรู้ของเด็ก, การศึกษาของเด็ก, รักลูกพลัส, รักลูก, ละครนิทาน, ถอดบทเรียนละครขุนเดช, ละครม.กรุงเทพ, ละครเวทีม.กรุงเทพ, ละครมหาวิทยาลัย, ละครนักศึกษา
ถอดบทเรียน, ละครขุนเดช, ขุนเดช เดอะ มิวสิคัล, Project-Based Learning, ภาควิชาศิลปะการแสดง, ม.กรุงเทพ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ละครเวที, ละครแสงสีเสียง, ละครเพลง, ขุนเดชคือใคร, การเรียนรู้ของเด็ก, การศึกษาของเด็ก, รักลูกพลัส, รักลูก, ละครนิทาน, ถอดบทเรียนละครขุนเดช, ละครม.กรุงเทพ, ละครเวทีม.กรุงเทพ, ละครมหาวิทยาลัย, ละครนักศึกษา

นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แสดงความชื่นชมและให้แนวทางไว้อย่างน่าสนใจว่า เราต้องช่วยกันเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำให้มากขึ้น และการจะส่งเสริมเรื่องนี้ได้นั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันทั้งภาพรัฐและเอกชน ซึ่งเริ่มได้ตั้งแต่โรงเรียน เด็กเล็ก ไปจนถึงระดับอุดมศึกษาในทุกพื้นที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักดิ์ สุขี ผู้อำนวยการศิลป์คณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และหัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง กล่าวว่า ในการแสดงขุนเดช เดอะ มิวสิคัล เป็นการทำงานที่ท้าทายสำหรับทุกคน ทั้งสถานที่ ข้อมูล คนในชุมชน รวมไปถึงสภาพอากาศ แต่ผลตอบรับน่าประทับใจและเป็นกำลังใจให้อยากเดินหน้าไปยังชุมชนอื่นๆ ซึ่งสิ่งที่ได้รับไม่ใช่เพียงการส่งเสริมวัฒนธรรมและชุมชนเท่านั้น แต่ยังทำให้ตระหนักถึงคุณค่า 3 ประการ นั่นคือ คุณค่าต่อตนเอง คุณค่าต่อวิชาชีพ และคุณค่าต่อประเทศ 

นอกจากนี้เหล่านักศึกษาของภาควิชาได้เล่าประสบการณ์การจัดแสดง  ขุนเดช เดอะ มิวสิคัค ที่บ่งบอกถึงความสนุก ความกระตืนรือร้น และ "ความตั้งใจ" ที่อยากจะพัฒนาและสร้างผลงานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ 

ถอดบทเรียน, ละครขุนเดช, ขุนเดช เดอะ มิวสิคัล, Project-Based Learning, ภาควิชาศิลปะการแสดง, ม.กรุงเทพ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ละครเวที, ละครแสงสีเสียง, ละครเพลง, ขุนเดชคือใคร, การเรียนรู้ของเด็ก, การศึกษาของเด็ก, รักลูกพลัส, รักลูก, ละครนิทาน, ถอดบทเรียนละครขุนเดช, ละครม.กรุงเทพ, ละครเวทีม.กรุงเทพ, ละครมหาวิทยาลัย, ละครนักศึกษา
ถอดบทเรียน, ละครขุนเดช, ขุนเดช เดอะ มิวสิคัล, Project-Based Learning, ภาควิชาศิลปะการแสดง, ม.กรุงเทพ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ละครเวที, ละครแสงสีเสียง, ละครเพลง, ขุนเดชคือใคร, การเรียนรู้ของเด็ก, การศึกษาของเด็ก, รักลูกพลัส, รักลูก, ละครนิทาน, ถอดบทเรียนละครขุนเดช, ละครม.กรุงเทพ, ละครเวทีม.กรุงเทพ, ละครมหาวิทยาลัย, ละครนักศึกษาถอดบทเรียน, ละครขุนเดช, ขุนเดช เดอะ มิวสิคัล, Project-Based Learning, ภาควิชาศิลปะการแสดง, ม.กรุงเทพ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ละครเวที, ละครแสงสีเสียง, ละครเพลง, ขุนเดชคือใคร, การเรียนรู้ของเด็ก, การศึกษาของเด็ก, รักลูกพลัส, รักลูก, ละครนิทาน, ถอดบทเรียนละครขุนเดช, ละครม.กรุงเทพ, ละครเวทีม.กรุงเทพ, ละครมหาวิทยาลัย, ละครนักศึกษาถอดบทเรียน, ละครขุนเดช, ขุนเดช เดอะ มิวสิคัล, Project-Based Learning, ภาควิชาศิลปะการแสดง, ม.กรุงเทพ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ละครเวที, ละครแสงสีเสียง, ละครเพลง, ขุนเดชคือใคร, การเรียนรู้ของเด็ก, การศึกษาของเด็ก, รักลูกพลัส, รักลูก, ละครนิทาน, ถอดบทเรียนละครขุนเดช, ละครม.กรุงเทพ, ละครเวทีม.กรุงเทพ, ละครมหาวิทยาลัย, ละครนักศึกษา

บริษัท รักลูกพลัส จำกัด เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่เล็งเห็นความสำคัญของเรียนรู้มากว่า 35 ปี ซึ่งรักลูกพลัสได้ร่วมงานกับภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สร้างสรรค์ละครนิทาน "รักลูก Tales & Plays" เทศกาลนิทานและการเล่น มาตั้งแต่ปี 2561 ต่อเนื่องมาถึงปี 2562 โดยเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่า ร้อง เล่น "ดูปุ๊บ กระตุ้น EF ปั๊บ" ให้สมองส่วนหน้า  หรือ Executive Functions ของเด็กๆ ได้ทำงาน ผ่านเทคนิคการเล่านิทานที่กระตุ้นให้เด็กคิด แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และฝ่าฟันอุปสรรค เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้จากนิทานและการเล่นที่เขาได้มีส่วนร่วมในทุกๆ วัน ซึ่งจะมีงานในเดือนตุลาคม 2562 นี้ 
 บทความแนะนำ

พ่อจุ๊บแม่คนเดียวได้ยังไง "ผมหวง" นะฮะ
ลูกยังต้องใส่ผ้าอ้อม
การมีเซ็กซ์ขณะตั้งครรภ์
อาหารจานด่วนสำหรับแม่ท้อง

Facebook Comment