มูลนิธิทีเอ็มบีกับวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมมือสนับสนุน 'พัฒนานักศึกษา'

นางสาวมาริสา จงคงคาวุฒิ หัวหน้ากิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ทีเอ็มบี พร้อมด้วย ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ลงนามความร่วมมือ “พัฒนาระบบการบ่มเพาะนักศึกษาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์” ระหว่าง มูลนิธิทีเอ็มบี และ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อร่วมมือกันสนับสนุน และพัฒนาระบบการบ่มเพาะนักศึกษา ที่จะช่วยยกระดับการทำงานพัฒนาเชิงสร้างสรรค์สังคมด้วยงาน CSR งานจัดการอาสาสมัคร และงานพัฒนาชุมชน ผ่านศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า พร้อมส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาความสามารถของนักศึกษา และของเจ้าหน้าที่มูลนิธิทีเอ็มบี ที่จะนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม


 

บทความแนะนำ

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ
6 วิธีคุยกับลูกวัย 0-1 ปีให้สื่อถึงใจลูกที่สุด
6 เรื่องที่อย่าบังคับลูก ถ้าลูกยังไม่พร้อม
10 จุดอันตรายในโรงเรียนที่พ่อแม่ต้องสอนลูกให้ระวัง

Facebook Comment