กระทรวงพม.ชี้โพสต์ซื้อ-ขายเด็ก ผิดพรบ.คุ้มครองเด็ก


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยืนยันโพสต์ซื้อ-ขายเด็กทารก ผิด พรบ.คุ้มครองเด็ก 


นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า การโพสต์ภาพเด็กทารก และประกาศรับซื้อขายเด็กทารกจากแม่ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม กรณีดังกล่าว มีความผิดตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 26 (4) ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่น


ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกินสามหมื่นหรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง และติดตามเจ้าของโพสต์ หากพบว่าการซื้อขาย เกิดขึ้นจริง ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์


ส่วนกรณี พ่อแม่ที่มีบุตรโดยไม่พร้อม สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือ ได้ที่ สายด่วน. 1300


สำหรับบุคคลที่ต้องการรับอุปการะบุตรบุญธรรม สามารถติดต่อขอรับเลี้ยงดูบุตรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ที่มีคุณสมบัติรับอุปการะบุตรได้ ต้องอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ และอายุห่างจากเด็ก 15 ปีขึ้นไป
ที่มา :  สยามรัฐออนไลน์ 

บทความแนะนำ

Q & A ลูก 3 เดือนหายใจเสียงดังตอนนอน
ปานแต่กำเนิดแบบไหนต้องระวังอันตรายกับลูก!
หนอนกัดลูก อันตรายใกล้ตัวต้องระวัง
ระวังลูกแพ้ยา แค่ลูกไอให้กินยาแต่สุดท้ายผื่นขึ้นทั้งตัว

Facebook Comment