เด็ก-วัยรุ่น เสี่ยง 'ฆ่าตัวตายสูง' หลังโทรปรึกษาความเครียดสายด่วนกว่าหมื่นครั้งเด็กไปจนถึงวัยรุ่น เสี่ยงฆ่าตัวตาย หลังโทรปรึกษาสายด่วนกว่าหมื่นครั้ง

เป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากนะคะ เมื่อกรมสุขภาพจิตเปิดเผยข้อมูล 6 เดือนแรกของปีนี้ ว่ามีผู้โทรเข้ามาใช้บริการ 1323 สายด่วนสุขภาพจิต ถึง 40,635 ครั้ง เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน ตั้งแต่อายุ 11-25 ปี รวม 13,658 ครั้ง


แต่ที่น่าตกใจขึ้นไปอีก คือมีเด็กนักเรียน ป. 5 อายุ 11 ปี เครียดและมีความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายรวมอยู่ด้วยค่ะ โดยกรมสุขภาพจิต ได้บอกถึงสถานการณ์โรคซึมเศร้าในสังคมไทย ว่าเป็นปัญหาสำคัญทางสุขภาพ และเป็นโรคใกล้ตัวที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากไม่ได้รับการรักษาอาจรุนแรงจนนำไปสู่การ ฆ่าตัวตายได้


สาเหตุของโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า มีสาเหตุหลักที่เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมอง และสาเหตุอื่นๆ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจการเงิน ความผิดหวัง ความสัมพันธ์ ความรัก ความสูญเสีย เป็นต้น หากเยาวชนไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้ จะทำให้ทุกปัญหากลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียด วิตกกังวล จนพัฒนาไปสู่ภาวะซึมเศร้าและคิดทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายได้ และอาการของโรคซึมเศร้า ได้แก่ เศร้า หดหู่ ซึม เบื่อหน่าย หงุดหงิด ฉุนเฉียว ไม่มีสมาธิ นอนไม่หลับ มีความคิดอยากตาย

แนะนำการสังเกตอาการผู้ป่วย

สำหรับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในกลุ่มเด็กและเยาวชนสามารถป้องกันได้ โดยใช้หลัก 3 ส. คือ สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง และส่งต่อเชื่อมโยง นักเรียนนักศึกษาที่มีความเครียดวิตกกังวลกับปัญหาที่เผชิญอยู่ จะมีผลต่อสมาธิและความสามารถในการเรียน ซึ่งคนรอบข้างสามารถสังเกตอาการ และพฤติกรรมที่ผิดปกติ ได้แก่ อาการเหม่อลอย ไม่ร่าเริงแจ่มใส มาเข้าเรียนสายหรือไม่เข้าเรียน เรียนไม่ทันเพื่อน หลับในห้องเรียน

รับฟังปัญหาลดความเสี่ยงฆ่าตัวตาย

เมื่อพบเห็นภาวะดังกล่าว คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อน อาจารย์ที่ปรึกษา คนใกล้ชิด รวมทั้งครอบครัว ต้องรีบเข้าไปพูดคุยร่วมกันหาสาเหตุ รับฟังปัญหาอย่างเข้าใจและใส่ใจ ให้การช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา หรือส่งต่อแพทย์ได้อย่างทันท่วงที เพื่อเข้ารับการดูแลและรักษาอย่างถูกวิธี จะทำให้อาการดีขึ้นและหายขาดได้ หรือสามารถโทรปรึกษาปัญหาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ของกรมสุขภาพจิตตลอด 24 ชั่วโมง


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.thaipbs.or.th

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พ่อแม่ 5 ประเภท ที่ผลักลูกเผชิญโรคซึมเศร้าตั้งแต่เด็ก
โรคซึมเศร้าภัยเงียบในเด็ก ปล่อยไว้นานอาจฆ่าตัวตายได้
ลูกเป็นโรคซึมเศร้ามั้ย เช็ก!


 

บทความแนะนำ

Play + Learn เพลิน ที่ มิวเซียมสยาม
เด็กผู้หญิงคนนี้ถูกถ่ายคลิปวันละ 1 วินาทีทุกวัน สุดท้ายจบลงอย่างไร
Q & A การเลี้ยงลูก 6 เดือนแรก ควรให้ลูกดื่มน้ำไหม
แม่จ๋า หนูเครียด! ภาวะเครียดในเด็กที่ต้องรู้

Facebook Comment