รวบตึงมาตอบ 10 คำถามเรื่องเงินสงเคราะห์บุตร 600 บาทที่พ่อแม่อยากรู้มากที่สุด

เงินสงเคราะห์บุตร, เงินช่วยเหลือบุตร, เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม, สงเคราะห์บุตร 400 บาท, เงินช่วยเหลือบุตร 400 บาท, เงินสงเคราะห์ประกันสังคม, เบิกเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม, เบี้ยสงเคราะห์บุตร, ประกันสังคม, สิทธิ์ประกันสังคมแม่ท้อง, สิทธิ์ประกันสังคมแม่ที่มีลูก

คุณพ่อคุณแม่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 600 บาทจากประกันสังคมกันแล้วหรือยังเอ่ย ตอนนี้เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคมให้เพิ่มเป็น 600 บาท แล้วนะคะ 
บางคนอาจจะกำลังยื่นเรื่อง บางคนงงมากเพราะตัวเองไม่ตรงตามเงื่อนไขหลักเลยยังไม่ยื่น มาค่ะ มาเคลียร์ทุกความสงสัย ทุกปัญหาเรื่องการยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนเงินสงเคราะห์บุตรที่พ่อแม่อยากรู้และถามมากที่สุด เริ่ม!!!

1. ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วกี่เดือน จึงจะใช้สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรได้
คำตอบ: ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิต่อเมื่อได้มีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิ
-------------------------------------------------------------------------------------------

2. สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรจ่ายให้บุตรที่มีอายุกี่ปี
คำตอบ: ผู้ประกันตนสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์
-------------------------------------------------------------------------------------------

3. กรณีเป็นผู้ประกันตนทั้งสามีและภรรยา สามารถใช้สิทธิสงเคราะห์บุตรทั้ง 2 ฝ่าย ได้หรือไม่
คำตอบ: สามารถใช้สิทธิฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น 
-------------------------------------------------------------------------------------------

4. บุตรบุญธรรมสามารถนำมายื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้หรือไม่
คำตอบ: บุตรบุญธรรมไม่สามารถนำมาเบิกสงเคราะห์บุตรได้
-------------------------------------------------------------------------------------------

5. ผู้ประกันตนมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตรได้กี่ครั้ง
คำตอบ: ใช้สิทธิเบิกได้คราวละไม่เกิน 3 คน 
-------------------------------------------------------------------------------------------

6. ถ้าผู้ประกันตนมีบุตรอายุ 3 ปี แต่ไม่ได้ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์บุตร สามารถยื่นขอรับเงินย้อนหลังได้หรือไม่  สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายย้อนหลังให้หรือไม่ / อย่างไร
คำตอบ: การเบิกสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตรทางสำนักงานประกันสังคมจะต้องทำการตรวจสอบ การนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน  หากมีการนำส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือนก่อนบุตรคลอด จึงจะมีการย้อนหลังให้ไม่เกิน 1 ปี  ตามที่กฎหมายกำหนด ยกเว้น กรณีผู้ประกันตนมิได้นำส่งเงินสมทบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินให้ผู้ประกันตน  ณ วันที่สิทธิเกิดขึ้นเท่านั้น
-------------------------------------------------------------------------------------------

7. พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ยังสามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมได้ไหม
คำตอบ:
  • สำหรับคุณแม่ที่เป็นผู้ประกันตนอยู่แล้ว และเป็นผู้ยื่นเรื่อง สามารถยื่นขอเงินสงเคราะห์บุตรได้ด้วยการใช้หนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสแทนทะเบียนสมรส
  • สำหรับคุณพ่อเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้ว และเป็นผู้ยื่นเรื่อง จะต้องมีหนังสือรับรองบุตรก่อน ขอขอรับสิทธิ์สงเคราะห์บุตร ต้องไปที่เขต/อำเภอที่เราอาศัยครับ แล้วร้องขอรับรองบุตรก่อน โดยยื่นคำร้อง ณ สำนักทะเบียนอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขต และใช้เอกสารดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน ของบิดา มารดา สูติบัตรของบุตร / พยานบุคคลจำนวน 2 คน
-------------------------------------------------------------------------------------------

8. พ่อหรือแม่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 สามารถใช้สิทธิเบิกเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมได้ไหม
คำตอบ: ได้ แต่ต้องเป็นในเงื่อนไข คือ เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ใน 36 เดือน โดยจ่ายเงินสมทบ 9% จากฐานงเินเดือนเฉลี่ยที่ 4,800 บาท (4,800 x 9% = 432 บาทต่อเดือน)
-------------------------------------------------------------------------------------------

9. เงินสงเคราะห์บุตรเข้าทุกวันที่เท่าไหร่
คำตอบ: โดยปกติแล้วจะได้รับทุกสิ้นเดือน แต่หากมีตรงกับวันหยุดอาจจะมีการเลื่อนออกไปบ้างเล็กน้อย หากเงินสงเคราะห์บุตรไม่เข้าบัญชี สามารถติดต่อประกันสังคมสาขาที่เคยยื่นเรื่องไว้ หรือโทรสอบถามกับสายด่วนประกันสังคม 1506 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้อีกครั้ง
-------------------------------------------------------------------------------------------


10. ไม่ได้ยื่นเรื่องขอเงินสงเคราะห์บุตร ยื่นเรื่องและขอเบิกย้อนหลังได้ไหม
คำตอบ: ได้ แต่ทางสำนักงานประกันสังคมจะต้องทำการตรวจสอบ การนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน หากมีการนำส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือนก่อนบุตรคลอดจึงจะมีการย้อนหลังให้ไม่เกิน 1 ปีตามที่กฎหมายกำหนด ยกเว้น กรณีผู้ประกันตนมิได้นำส่งเงินสมทบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินให้ผู้ประกันตน  ณ วันที่สิทธิเกิดขึ้นเท่านั้น
-------------------------------------------------------------------------------------------

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม และหากคุณพ่อคุณแม่อยากรู้ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ  SSO สายด่วน 1506 หรือสามารถคลิกรูปภาพด้านล่างเพื่อดูสิทธิที่คุณพ่อคุณแม่ต้องได้รับจากประกันสังคมในกรณีอื่นๆ กันค่ะ


คลอดลูกเบิกประกันสังคมได้ 13,000 บาท
คุณแม่รู้และเคลมสิทธิ์นี้กันแล้วหรือยัง

------------------------------------------------------------------


เงินสงเคราะห์บุตร, เงินช่วยเหลือบุตร, เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม, สงเคราะห์บุตร 400 บาท, เงินช่วยเหลือบุตร 400 บาท, เงินสงเคราะห์ประกันสังคม, เบิกเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม, เบี้ยสงเคราะห์บุตร, ประกันสังคม, สิทธิ์ประกันสังคมแม่ท้อง, สิทธิ์ประกันสังคมแม่ที่มีลูก
มีค่าผ้าอ้อมมาบอก! ลาคลอด 3 เดือน
แม่รับเงินประกันสังคม 50% ของเงินเดือน

-------------------------------------------------------------------


เงินสงเคราะห์บุตร, เงินช่วยเหลือบุตร, เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม, สงเคราะห์บุตร 400 บาท, เงินช่วยเหลือบุตร 400 บาท, เงินสงเคราะห์ประกันสังคม, เบิกเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม, เบี้ยสงเคราะห์บุตร, ประกันสังคม, สิทธิ์ประกันสังคมแม่ท้อง, สิทธิ์ประกันสังคมแม่ที่มีลูก
ท้องแล้วแท้ง มีสิทธิ์เบิกเงินชดเชยจากประกันสังคมได้นะ

---------------------------------------------------------------------

เงินสงเคราะห์บุตร, เงินช่วยเหลือบุตร, เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม, สงเคราะห์บุตร 400 บาท, เงินช่วยเหลือบุตร 400 บาท, เงินสงเคราะห์ประกันสังคม, เบิกเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม, เบี้ยสงเคราะห์บุตร, ประกันสังคม, สิทธิ์ประกันสังคมแม่ท้อง, สิทธิ์ประกันสังคมแม่ที่มีลูก
คลอดลูกคนละร.พ.กับที่ทำประกันสังคม
ยังเบิกค่าคลอดเหมาจ่ายจากประกันสังคมได้ไหม


------------------------------------------------------------------------

เงินสงเคราะห์บุตร, เงินช่วยเหลือบุตร, เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม, สงเคราะห์บุตร 400 บาท, เงินช่วยเหลือบุตร 400 บาท, เงินสงเคราะห์ประกันสังคม, เบิกเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม, เบี้ยสงเคราะห์บุตร, ประกันสังคม, สิทธิ์ประกันสังคมแม่ท้อง, สิทธิ์ประกันสังคมแม่ที่มีลูก
แม่ฟรีแลนซ์สมัครใจจ่ายประกันสังคม
คลอดลูกก็ได้ค่าคลอดและเงินชดเชยหยุดงาน


-------------------------------------------------------------------------


เงินสงเคราะห์บุตร, เงินช่วยเหลือบุตร, เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม, สงเคราะห์บุตร 400 บาท, เงินช่วยเหลือบุตร 400 บาท, เงินสงเคราะห์ประกันสังคม, เบิกเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม, เบี้ยสงเคราะห์บุตร, ประกันสังคม, สิทธิ์ประกันสังคมแม่ท้อง, สิทธิ์ประกันสังคมแม่ที่มีลูก
พ่อแม่ไม่จดทะเบียนสมรส ยังได้ค่าคลอด
เงินชดเชยหยุดงาน และเงินสงเคราะห์บุตรไหม


--------------------------------------------------------------------------


เงินสงเคราะห์บุตร, เงินช่วยเหลือบุตร, เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม, สงเคราะห์บุตร 400 บาท, เงินช่วยเหลือบุตร 400 บาท, เงินสงเคราะห์ประกันสังคม, เบิกเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม, เบี้ยสงเคราะห์บุตร, ประกันสังคม, สิทธิ์ประกันสังคมแม่ท้อง, สิทธิ์ประกันสังคมแม่ที่มีลูก
รู้ให้ครบจบทีเดียว... ทำยังไงถึงจะได้
เงินสงเคราะห์บุตร 400 บาทยาวๆ ไปจนลูก 6 ขวบ


--------------------------------------------------------------------------

เงินสงเคราะห์บุตร, เงินช่วยเหลือบุตร, เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม, สงเคราะห์บุตร 400 บาท, เงินช่วยเหลือบุตร 400 บาท, เงินสงเคราะห์ประกันสังคม, เบิกเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม, เบี้ยสงเคราะห์บุตร, ประกันสังคม, สิทธิ์ประกันสังคมแม่ท้อง, สิทธิ์ประกันสังคมแม่ที่มีลูก
รวบตึงมา ตอบ 10 คำถาม
เรื่องเงินสงเคราะห์บุตร 400 บาทที่พ่อแม่อยากรู้มากที่สุด


-----------------------------------------------------------------------------

 

บทความแนะนำ

ไปกัน! พิพิธภัณฑ์อวกาศ แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย
โรงเรียนอนุบาลสาริน พัฒนาการในวัยเด็กสำคัญที่สุด
แดดหน้าหนาว...ศัตรูผิวหนู
สอนลูกรู้จักทำความสะอาดร่างกายได้ตั้งแต่เล็ก

Facebook Comment