ไข้หวัดใหญ่ระบาด ป่วยแล้ว 4 หมื่นคน เด็กนักเรียนเสี่ยง!


ไข้หวัดใหญ่ระบาด ป่วยแล้ว 4 หมื่นคน เด็กนักเรียนเสี่ยง 

เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงที่ผ่านมา จึงส่งปัญหาสุขภาพให้มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มมากขึ้น 


กรมควบคุมโรคเผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับวันที่ 24 ก.พ.-2 มี.ค. 2562 เกี่ยวกับสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในปี 2562 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 21 ก.พ.) พบว่ามีผู้ป่วยรวม 46,648 ราย เสียชีวิตแล้ว 4 ราย และเมื่อเทียบกับเมื่อปีที่แล้ว สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 

จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด พบว่าตั้งแต่ต้นปี 2562 เป็นต้นมา พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนมากกว่าปีที่แล้ว และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยมีจำนวน 31 เหตุการณ์ สถานที่ที่เกิดมากที่สุดคือโรงเรียน รองลงมาเป็นเรือนจำ ค่ายทหาร และโรงพยาบาล

ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อทางการไอ จาม หรืออาจติดต่อจากสารคัดหลั่งที่ติดมือแล้วใช้สัมผัสกับเยื่อบุตาหรือจมูก 

สำหรับใครที่ป่วย คุณหมอแนะให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มีอาการไอหรือจาม หลีกเลี่ยงการพบปะผู้อื่นขณะมีอาการไข้หวัด หลีกเลี่ยงการหยิบจับสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นและล้างมือเป็นประจำ

นอกจากนี้ควรมีการคัดกรองผู้ป่วยในสถานที่ทีมีผู้คนหนาแน่น เช่น โรงเรียน เรือนจำ ค่ายทหาร หากพบผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ไข้ ไอ น้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ควรแยกผู้ป่วยทันที 

กลุ่มเสี่ยงก็ยังคงเป็น เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี แม่ท้อง ผู้สูงอายุ อายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยเรื้อรัง อาทิ โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคตับ โรคที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เป็นต้น

การป้องกัน นอกจากรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ให้หมั่นทำความสะอาดสิ่งของที่มีการใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ลูกบิดประตู สวิทช์เปิดปิดไฟ เตรียมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้เพียงพอ และควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เพื่อลดความรุนแรงของโรคในแต่ละปีด้วย

ที่มา : กรมควบคุมโรค

บทความแนะนำ

ฉีดยาคุมแล้วทำไมยังตั้งครรภ์
อยากได้ความอบอุ่นขอจับนมแม่หน่อยนะ
เตรียมพ่อแม่ พาลูกไปหาหมอ
3 ท่า ลาขาดตะคริวคุณแม่

Facebook Comment