Q & A ขอวิธีให้อาหารเสริมลูก 6 เดือน

ถึงวัยเริ่มกินอาหารเสริม แม่กังวลลูกทารกจะขาดสารอาหาร หากให้อาหารเสริมไม่ถูกหลัก

baby_Momypedia.comQ : เป็นคุณแม่มือใหม่ตอนนี้ลูก 6 เดือนแล้ว ต้องเริ่มกินอาหารเสริม เลยอยากจะขอเมนูอาหารเสริมสำหรับลูก และควรให้กินกี่มื้อต่อวัน ควรให้ก่อนหรือหลังกินนมแม่ ควรเป็นเมนูแบบใดดี กลัวลูกขาดสารอาหารค่ะ

เจนจิรา/นครปฐม


A : อาหารเสริมตามวัยคืออาหารที่ให้ทารกกินเพื่อเสริมสารอาหารเพิ่มเติมจากนมแม่ เนื่องจากเมื่อทารกอายุ 6 เดือน ปริมาณนมแม่ที่คุณแม่ผลิตได้ต่อวันนั้นจะมีพลังงานและปริมาณสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของทารก

ทารกจึงจำเป็นต้องได้รับอาหารเสริมตามวัยเมื่ออายุ 6 เดือน 1-2 มื้อ อายุ 8-9 เดือน 2-3 มื้อ และอายุ 10-12 เดือน 3 มื้อ

การเริ่มให้อาหารเสริมตามวัยนั้นควรเริ่มฝึกให้กินมื้อที่คุณแม่สะดวกมีเวลาก่อนและให้กินทดแทนนมแม่มื้อนั้นเลย จำนวนมื้อของการให้ขึ้นกับความชอบและความพร้อมของลูกที่จะรับได้ เด็กบางคนอายุ 6 เดือน กินอาหารเสริมตามวัยได้ 1 มื้อ แต่บางคนอาจสามารถกินอาหารเสริมได้ 2 มื้อแล้ว บางคนอายุ 8 เดือน ก็กินอาหารเสริม 2 มื้อ ในขณะที่เด็กบางคนสามารถกินได้ 3 มื้อ

เมื่อกินอาหารเสริมตามวัยแทนนมแม่ได้กี่มื้อ ลูกก็จะกินนมแม่น้อยลงตามจำนวนมื้อที่ลูกกินอาหารเสริมเพิ่มขึ้น เช่น เดิมเคยดื่มนมแม่ 6-8 มื้อ เมื่อลูกกินอาหารเสริมตามวัยได้ 1 มื้อ ลูกก็จะกินนมแม่ลดลงเหลือ 5-7 มื้อ เมื่อลูกกินอาหารเสริมตามวัยได้ 3 มื้อ ลูกก็จะกินนมแม่ลดลงเหลือประมาณ 3-5 มื้อ

เพราะฉะนั้นอาหารเสริมที่ให้ลูกกินแทนนมแม่จะต้องมีคุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่ คาร์โบไฮเดรตจากแป้ง ข้าว โปรตีนจากเนื้อสัตว์ ไข่ พืชตระกูลถั่ว ไขมันจากน้ำมันพืช วิตามินและเกลือแร่จากผัก ผลไม้

ส่วนเมนูและวิธีการปรุง ควรเริ่มจากปริมาณน้อยและเลือกชนิดที่คิดว่าลูกชอบและสามารถกินได้ก่อนจนลูกคุ้นเคยค่อยเพิ่มปริมาณและปรับเปลี่ยนชนิดของอาหารและเมนูในภายหลัง

รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความแนะนำ

เบื่ออาหาร..ใช่ว่าดี!
ฉีดยาคุมแล้วทำไมยังตั้งครรภ์
ผื่นคัน…อันตรายที่แฝงมาช่วงหน้าฝน
เมื่อแม่เป็นโรคนี้...จึงต้องงดให้นมจากอกแม่

Facebook Comment