แม่ท้องรู้ทัน COVID-19 และวิธีดูแลตัวเองง่ายๆ จากหมอสูติ


 

แม่ท้องรู้ทัน COVID-19 และวิธีดูแลตัวเองง่ายๆ จากหมอสูติ


นับวันการระบาดของไวรัส COVID-19 ยิ่งพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น โดยมีทั้งผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการหลังติดเชื้อเพียงไม่กี่วัน กับผู้ที่ได้รับเชื้อแต่ไม่แสดงอาการซึ่งมีโอกาสส่งต่อเชื้อถึงผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัว

 
ยิ่งถ้าคนป่วยมีโรคประจำตัว เช่น ความดัน เบาหวาน โรคระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง หรือโรคหัวใจและหลอดเลือด ยิ่งทำให้ความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นค่ะ สำหรับแม่ท้องก็เป็นอีกกลุ่มที่ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเช่นกัน เพราะนอกจากจะต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงแล้ว ยังต้องดูแลเผื่อเจ้าตัวเล็กในท้องด้วยค่ะ
 
COVID-19 กับแม่ท้อง
 
ช่วงตั้งครรภ์แม่ท้องจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมากกว่าช่วงปกติ เช่น ประสิทธิภาพการทำงานของปอดลดลง ปริมาณการใช้ออกซิเจนในร่างกายเพิ่มขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันของแม่ท้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคระบบทางเดินหายใจได้
 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของคุณแม่ขณะตั้งครรภ์นั้น ส่งผลให้หากเกิดการเจ็บป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่จะมีความรุนแรงมากกว่าคนปกติ แม้ว่าข้อมูลปัจจุบันบ่งชี้ว่าแม่ท้องที่ติดเชื้อ COVID-19 จะมีอาการไม่ต่างจากคนปกติแต่การรักษาก็จะมีความซับซ้อนกว่า เช่น ต้องคำนึงถึงอายุครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ภาวะคลอดก่อนกำหนด เป็นต้น
 
แม่ท้องดูแลตัวเองอย่างไรช่วง COVID-19
หมอแนะนำแบบนี้
 
 • หลีกเลี่ยงไม่อยู่ที่แออัดและใช้ตามมาตรการ SOCIAL DISTANCING
 • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์
 • ใส่หน้ากากอนามัยสม่ำเสมอ
 • ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม
 • ไม่ใช้มือสัมผัสบริเวณตา จมูก ปาก
 • ห้ามใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ช้อนส้อม เป็นต้น
 • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นอาหารสุก สะอาด
 • รับประทานวิตามินซีและวิตามินอีตามคำแนะนำของแพทย์
 • พักผ่อนนอนหลับให้ครบ 8- 10 ชั่วโมงต่อวัน
 • ฟังเพลงหรือดูรายการบันเทิงที่ทำให้ผ่อนคลายไม่เครียด
 • หากแม่ท้องยังทำงานแนะนำให้ Work From Home ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
 • หลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะ เน้นใช้รถส่วนตัว
 
แม่ท้องควรระมัดระวังสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ หากมีความกังวลและเกิดความผิดปกติของร่างกายสามารถปรึกษาแพทย์ที่ฝากครรภ์ได้ทันที

ข้อมูล : นายแพทย์ร่มไทร เลิศเพียรพิทยกุล สูติ - นรีเวช ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพ


สอบถามเพิ่มเติม : โทร.0 2310 3005,02755 1005 หรือโทร.1719


 

บทความแนะนำ

หน่วง ๆ ที่ฝีเย็บเป็นเพราะอะไร
อย่าให้ลูกคลาดสายตา !
น้องติดพี่เป็นตังเม แก้ไขยังไงดี
ซึมเศร้าหลังคลอด Baby Blues

Facebook Comment