ข้อตกลงการใช้งาน โปรดอ่านอย่างละเอียด

  • การสมัครสมาชิก rakluke.com ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก กรุณากรอกข้อมูลตนเองที่เป็นจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเว็บบอร์ด และสิทธิพิเศษอื่นๆ สำหรับสมาชิก
  • สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง rakluke.com ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
  • หากมีผู้กระทำการใดๆ ที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้าง หรือใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ส่อไปในทางลามกอนาจาร ทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือหยุดให้บริการโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า
  • ในกรณีที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกของ rakluke.com ทีมงานจำเป็น ต้องขอข้อมูลจากท่าน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลดังกล่าว เราจะถือเป็นความลับ ไม่นำมาเปิดเผย ในที่สาธารณะก่อนได้รับอนุญาต นอกจาก rakluke.com จะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการจากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เข้าสู่ระบบ
หรือ
สมัครสมาชิก
หรือ