โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (Bangkok Christian Collage)

สถานที่ติดต่อ
35 ประมวล แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรติดต่อ

โทร : 02-6371852

วิสัยทัศน์
โรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้เรียนเป็นสุภาพบุรุษ รักความเป็นไทย มีศักยภาพเป็นพลโลก พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปรัชญาโรงเรียน
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งคริสตศาสนา มุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมนักเรียนให้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ ให้เป็นพลเมืองดีมีประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตอย่างสันติสุขในสังคม

หลักสูตรที่เปิดสอน
1.วิทย์ - คณิต
2.ศิลป์ - คำนวณ
3.ศิลป์ - ภาษา

ค่าเทอม หลักสูตรสามัญเทอมละ 25,000 บาท, หลักสูตร EIP 200,000 บาทต่อปี


เว็บไซต์
http://www.bcc.ac.th


แผนที่


บทความแนะนำ

เริ่มแล้ว! โรงพยาบาลในสกอตแลนด์ตรวจหาร่องรอยแอลกอฮอล์ในทารกแรกเกิด
รู้จัก เข้าใจ เตรียมลูกพร้อมก้าวสู่ ASEAN Community
7 ข้อห้ามพ่อแม่ต้องรู้ ห้ามทำเมื่อลูกเจ็บป่วย
5 สัญญาณเตือน ! ลูกเสี่ยงเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ

Facebook Comment