โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

โรงเรียนสาธิต,โรงเรียน,แนะนำโรงเรียน,การเรียน,หลักสูตรการเรียน,หลักสูตรสาธิต,ประถม,มัธยม,โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

หลักสูตรที่เปิดสอน

• หลักสูตรอนุบาล

• หลักสูตรปกติ
• หลักสูตรโครงการ วมว.
• หลักสูตร โครงการ English Program
สถานที่ติดต่อ

1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140


หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
โทรศัพท์ : 034-351396


เว็บไซต์
http://www.kus.kps.ku.ac.th


อีเมล์
kuskps@ku.ac.th

Facebook Comment