โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ (Shrewsbury International School)

สถานที่ติดต่อ

1922 ถนน เจริญกรุง ระหว่าง ซอย 70 – 72 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120เบอร์โทรติดต่อ
โทร. 02-675-1888.

เว็บไซต์
http://www.shrewsbury.ac.thFacebook Comment