โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

สถานที่ติดต่อ

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก

ต.องครักษ์ อ. องครักษ์ จ. นครนายก 26120


หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : 037-395383 ถึง 6

โทรศัพท์มือถือ : 088-8743137

แฟ็กซ์ : 037-395387


อีเมล์
satit_ongkharuk@hotmail.co.th


เว็บไซต์
http://erdi.swu.ac.th


Facebook Comment