นมแม่สัญจร Breaking the Barriers


 
จากที่มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย (Thailand Breastfeeding Center Foundation - TBCF) จัดกิจกรรม “นมแม่สัญจร Breaking the Barriers เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อศึกษาดูงานส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งเดินทางไปยังโรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะขวาง เทศบาลจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า และโรงแรมเคพี แกรนด์ ซึ่งอยู่ในจังหวัดระยองและจันทบุรี

นำทีมโดยพญ.ศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และ ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร เลขาธิการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานครั้งนี้คือลงพื้นที่จริงทั้งในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ชุมชน บ้าน และสถานประกอบการ เพื่อให้เห็นการปฏิบัติงานจริงและปัญหาที่ต้องแก้ไขเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ที่สำคัญคือเพื่อให้แม่ทุกคนสามารถให้นมแม่ได้สำเร็จและนานเท่าที่จะให้ได้
 

5 สถานที่ต้นแบบ ทะลายอุปสรรคการให้นมแม่ได้อยู่หมัด

ทั้ง 5 สถานที่ ได้แก่ โรงพยาบาลระยอง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะขวาง เทศบาลจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า และโรงแรมเคพี แกรนด์ ถือเป็นต้นแบบของการทำลายอุปสรรคของการให้นมแม่โยเฉพาะในช่วงแรกคลอด เช่น ที่โรงพยาบาลระยอง แม้สถานที่ค่อนข้างจำกัดแต่ทางโรงพยาบาลก็มีการจัดสรรพื้นที่ให้แม่มีโอกาสให้นม รวมถึงเด็กทารกแรกคลอดที่ต้องอยู่ในห้อง NICU ก็ยังได้รับนมแม่โดยวิธีการ oral care

รวมถึงการทำงานเป็นทีม และทำอย่างต่อเนื่องของแต่ละที่ นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผู้นำและแม่อาสา ที่ขับเคลื่อนให้การให้นมแม่ประสบความสำเร็จได้ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ จากการสนับสนุนงบประมาณในระดับนโยบายอย่างต่อเนื่อง

ที่สำคัญคือทีมแม่อาสามีการลงพื้นที่ให้ความรู้และแนวทางปฏบัติ ทำลายทุกอุปสรรคการให้นมแม่ด้วยการลงพื้นที่จริง สัมผัสปัญหาจริง ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาไปพร้อมๆ กัน
 
โรงพยาบาลระยอง : เรื่องของสถานที่ ไม่ใช่ข้อจำกัดของการให้นมแม่


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะขวาง : รวมพลังนมแม่ให้ถึงระดับนโยบาย
 เทศบาลจังหวัดจันทบุรี : ทำลายทุกอุปสรรคการให้นมแม่ด้วยการลงพื้นที่จริง 
 


โรงแรมเคพี แกรนด์ : เปิดพื้นที่ให้นมแม่ในสถานประกอบการ

โรงพยาบาลพระปกเกล้า :  “นมแม่ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางเดียวที่ต้องเลือก”
  

บทความแนะนำ

คุณพ่อทำยังไงเมื่อลูกเป่าเทียนวันเกิดไม่เป็น !
เด็กติดเทคโนโลยีกระทบพัฒนาการ
ซึมเศร้าหลังคลอด
ปลดปล่อยอิสระของเด็กเล็กด้วยการเต้น

Facebook Comment