เปิดตัวชุดสื่อเป็นสุขด้วยกัน การเลี้ยงลูกวัย 0-5 ปี เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงดูและลดความรุนแรงต่อเด็กเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติโดยการสนับสนุนขององค์การยูนิเซฟประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดสื่อ “เป็นสุขด้วยกัน” การเลี้ยงลูกวัย0-5ปี เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงดูและลดความรุนแรงต่อเด็ก ณ.ห้องประชุมใหญ่ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์  ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ Ms.Valerie Taton,Duputy Representative,  Unicef Thailand  กล่าวขอบคุณในฐานะผู้สนับสนุน

ในงานนี้ยังได้มีการเสวนาหัวข้อเรื่อง“ เป็นสุขด้วยกัน” การเลี้ยงลูกวัย0-5ปี  และสาธิตการใช้ชุดสื่อนี้ โดย แพทย์หญิง ปริชวัน จันทร์ศิริ จิตแพทย์เด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วนิดา เปาอินทร์ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดทำชุดสื่อนี้  เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมแก่พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กให้เข้าใจง่ายสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำและสอดคล้องกับพัฒนาตามวัยของเด็ก ช่วงอายุ 0-5 ปี เพื่อ ลดโอกาสต่อความไม่ปลอดภัย หรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก โดย ผ่านชุดความรู้ครอบคลุมเรื่อง
  • การสร้างความปลอดภัย (Safety)
  • การพัฒนาความผูกพัน(Attachment)
  • การพัฒนาขอบเขตแห่งตน (Boundary)
  • การพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง(selfesteem)
  •  การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)
ทั้งนี้มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ได้มอบชุดสื่อนี้แด่ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ห้องเรียนพ่อแม่ คลินิกเด็กสุขภาพดี และคลินิกฝากครรภ์ในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสารณสุขในระดับต่างๆ ได้นำไปใช้ เป็นสื่อการสอนให้กับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและครอบครัวไทยต่อไปในอนาคต

 

บทความแนะนำ

เตรียมพร้อมเป็น พ่อ
เซ็นทรัลบางนาฉลองเปิดยิ่งใหญ่ “GRAND OPENING PORORO AQUAPARK”
เคล็ดลับ! แม่ท้องขึ้นรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย
10 เรื่องต้องรู้เพื่อเข้าใจสมอง

Facebook Comment