ประชุมนานาชาติ Women Entrepreneurship Conference ส่งเสริมผู้ประกอบการหญิงเก่งครบ 360 องศาบริติช เคานซิล กองทุนนิวตัน สวทน. พร้อมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ University of Cambridge จัดประชุมนานาชาติ Women Entrepreneurship Conferenceส่งเสริมผู้ประกอบการหญิงเก่งครบ 360 องศา


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ University of Cambridge ประเทศสหราชอาณาจักร โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนนิวตันบริติช เคานซิล ประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.)จัดงานประชุมนานาชาติ Women Entrepreneurship Conference Bangkok 2017 (WECB2017)สำหรับสาธารณชนในวันที่ 3 เมษายน 2560 เพื่อเติมจุดแข็งส่งต่อความรู้ให้ผู้ประกอบการหญิงผ่านงานวิจัยระดับนานาชาติพร้อมประยุกต์ใช้ได้จริงผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้นำแนวหน้าของประเทศจากภาครัฐและภาคเอกชนภายในงานมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจและนำไปประยุกต์ได้จริง อาทิ การสร้างผู้ประกอบการหญิง ทั้งในด้านธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กลยุทธและรูปแบบทางธุรกิจที่ยั่งยืน เพศและความเป็นผู้นำ ไปจนถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกและในประเทศอังกฤษ เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ อาทิ ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทมาลีสามพราน จำกัด คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด และ ดร. อูริเค กูเอลิคผู้นำนักวิจัยโครงการ The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ในประเทศไทยมากว่า 5 ปี ที่ทั้งยังเป็นผู้ประกอบการหญิงด้านอุตสาหกรรม IT และยานยนต์จากประเทศเยอรมันมากว่า 25 ปี

แอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล ประเทศไทยกล่าวว่า “การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสองประเทศโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และข้อเท็จจริงซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างแรงกระเพื่อมและส่งต่อแรงบันดาลใจในรูปแบบที่จับต้องได้ให้สาธารณชนได้เห็นคุณค่าความสำคัญของความรู้และความสามารถของผู้คนซึ่งเป็นตัวแปรในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและทำให้กลายเป็นสังคมเพื่อคนทุกชาติ ศาสนา เพศและวัยซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของบริติช เคานซิลในการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนและสร้างโอกาสให้ผู้คนทั่วโลก”การประชุมนานาชาติ Women Entrepreneurship Conference Bangkok  (WECB2017)ดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมงานได้ในวันที่ 3 เมษายน 2560 ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.eventbrite.co.uk/e/womens-entrepreneurship-conference-bangkok-tickets-31407797568

ราคาบัตรเข้าร่วมงาน 250 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ newtonfund@britishcouncil.or.th

 

บทความแนะนำ

ทำไมจึงปวดท้องเวลามีประจำเดือน
RLG จัดเต็ม! ยกทัพ TALES & TOYS บุกสื่อ
เซ็ตอาหารเช้า 3 ทหารเสือ
Q & A ลูก 8 เดือน ฟันไม่ขึ้นกินอาหารเสริมมีปัญหา?

Facebook Comment