ลงทะเบียนร่วมงานฟรี! กิจกรรมพัฒนา EF ตั้งแต่ในครรภ์ - 2 ปี พัฒนาทักษะ EF ของลูกรักลูก Parenting center  ภูมิใจนำเสนอกิจกรรม “พัฒนา EF ตั้งแต่ในครรภ์  - 2 ปี” Bright Brain Baby สร้างลูกสมองดีพัฒนาทักษะ EF ตอบโจทย์ทุกเรื่องที่แม่ตั้งครรภ์และพ่อแม่ที่มีลูกวัย 0-2 ปีต้องรู้
 • ลูกสมองดี สอนและสร้างได้ตั้งแต่ในครรภ์
 • ให้นมแม่ได้สำเร็จ แม่ทุกคนทำได้
 • พิชิตทุกปัญหาของลูก มุ่งสู่เป้าหมายที่สำเร็จด้วย EF (Executive Function)
 • อยากให้ลูกเก่งภาษาไม่ยาก แค่หาจุดคลิกให้เจอและพลิกโอกาสให้เป็น
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี! คลิก 
http://bit.ly/2nf1NFo

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2913-7555 ต่อ 4322 หรือ 4512

 

ครั้งที่ 1 : Brain Booster & BreastFeeding
วันที่  26  มีนาคม 2560 เวลา :9.00-12.00น.
วิทยากร : ผศ.นพ.วรสิทธิ์ศิริพรพาณิชย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสมอง ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณมีนะ สพสมัย พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กรรมการมูลนิธิส่งเสริมการคลอดและการเลี้ยงดูด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย

หัวข้อบรรยาย :
 • ปัจจัยที่ทำให้ลูกสมองดี  
 • การสอนทารกในครรภ์ทำได้หรือไม่
 • เทคนิคการให้นมแม่แบบเสริม  EF
 

ครั้งที่ 2 :  Raising Baby & Breastfeeding
วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา:9.00-12.00
วิทยากร : พญ.อดิศร์สุดาเฟื่องฟูกุมารแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

หัวข้อบรรยาย
 • การส่งเสริม EF และพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ปี
 • เล่นแบบไหนส่งเสริม EF
 

ครั้งที่ 3 :  Baby Brain Booster
วันที่ :30 เมษายน 2560 เวลา:9.00-12.00
วิทยากร : ผศ.นพ.วรสิทธิ์ศิริพรพาณิชย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสมอง ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากร : พี่แต้วระพีพรรณพัฒนาเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ

หัวข้อบรรยาย :
 • เรื่องการเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กสมองดี  พัฒนา EF
 • โรคที่ต้องระวังเกี่ยวกับสมอง
 • อ่านหนังสือ เล่านิทาน กับลูกอย่างไรให้ได้ผล
 

ครั้งที่ 4  : Fun with Language
วันที่  :  14 พฤษภาคม 2560 เวลา:9.00-12.00
วิทยากร : ครูใหม่  ดร.ปิยวลีธนเศรษฐกรผอ.ศูนย์การพัฒนาเด็กปฐมวัย 101educare center

หัวข้อบรรยาย :
 • พัฒนาการทางภาษา จำเป็นและสำคัญกับเด็ก การเลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการทางด้านภาษาและอารมณ์ที่ดี ต้องทำอย่างไร
 • สอนลูกสองภาษา  
 

ครั้งที่ 5: กิจกรรมส่งเสริม EF  ในชีวิตประจำวันของเด็ก 0-2 ปี
วันที่ 21 พฤษภาคม  2560 เวลา :9.00-12.00
วิทยากร : คุณสุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบัน RLG
ครูกลมอ.ธนกร กาศยปนันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย)

หัวข้อบรรยาย :
 • ปูพื้นเรื่อง EF ที่พ่อแม่ช่วยส่งเสริมให้กับเด็กวัยแรกเกิด – 3 ปี
 • แนะกิจกรรมสร้าง EF ที่ทำได้ง่ายๆ ที่บ้าน(ทำเป็นฐานกิจกรรม)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี! คลิก 
http://bit.ly/2nf1NFo

สถานที่จัดงาน กลุ่มบริษัท อาร์แอลจี จำกัด
932 ถนนประชาชื่น ซอยรัชดาภิเษก 35 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

แผนที่จัดงานบทความแนะนำ

สอนลูกข้ามถนนอย่างปลอดภัย ก่อนจะสาย!
3 เทคนิคง่ายๆ ‘เลือกเครื่องสำอาง’ ให้ปลอดภัย
ติดละครน้ำเน่ามีผลต่อลูกในครรภ์ไหม
แก้จุกเสียดยามครรภ์แก่

Facebook Comment