จุดประกายสมอง สร้างคนตอบโจทย์โลกยุคใหม่


จุดประกายสมอง สร้างคนตอบโจทย์โลกยุคใหม่

22 มกราคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ลงทะเบียนฟรี!

https://goo.gl/nqrTCG

ช่วงเช้า 09.30-12.00 น.
บรรยายพิเศษ “ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต”


“การสร้างเยาวชนของชาติ เพื่อตอบโจทย์อนาคต” โดย
•    รศ.นพ.สุริยเดวทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
•    คุณเพชร โอสถานุเคราะห์ Chairman of the Executive Committee and CEO มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
•    อาจารย์กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี                            
              ดำเนินรายการโดย คุณณัฏฐา โกมลวาทิน


ช่วงบ่าย 13.30-16.00 น.
“เด็กกับเทคโนโลยี ความพอดีอยู่ที่ไหน” โดย

•    ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
•    ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร ผู้อำนวยการสถาบัน 101 เอ็ดดูแคร์ เซ็นเตอร์
•    ตัวแทนจากทรูปลูกปัญญา
             ดำเนินรายการโดย ดร.อภิชาติ ประเสริฐ

“ทิศทางใหม่ของการจัดการเรียนรู้” โดย
•    รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
•    อาจารย์สุรัตน์ แท่นประเสริฐกุล ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา ดรุณสิกขาลัย                  
•    อาจารย์ไกรวิน วัฒนะรัตน์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
            ดำเนินรายการโดย ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี

“ความคิดสร้างสรรค์ สอนกันได้ไหม” โดย
•    คุณสรรพสิทธิ์ ฟุ้งเฟื่องเชวง ผู้อำนวยการฝ่ายคอร์ปอเรท มาร์เก็ตติ้ง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
•    คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) นักคิดนักเขียนแถวหน้าของเมืองไทย
•    คุณสาธิต กาลวันตวานิช ผู้ก่อตั้ง และ Creative Director, บริษัท ธิตทาง จำกัด
•    คุณอานนท์ ไพโรจน์ เจ้าของ บริษัทอานนท์ ไพโรจน์ ดีซาย สตูดิโอ จำกัด
              ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ปิยพงษ์  สุเมตติกุล


ลงทะเบียนร่วมงาน ฟรี!
https://goo.gl/nqrTCG 

บทความแนะนำ

นานาชาติบรอมส์โกรฟ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก
ลูกน้อยนอนอย่างไร…ไม่เสี่ยงภัย
โลกเปลี่ยนไป…อะไรคงอยู่
เล็บบอกโรค บอกสุขภาพแม่ท้อง

Facebook Comment