rakluke waiting baby By We Got A Baby ชวนคุณแม่วาดลวดลายบนหน้าท้องต้อนรับลูกน้อย


 
กติกา
1. ผู้เข้าร่วมสนุกจะต้องกด Likes เฟซบุ๊กแฟนเพจ Facebook.com/raklukeclub, Facebook.com/wegotababy
2. Shared โพสต์นี้ไปยังหน้า Facebook Timeline ของตัวเองแบบสาธารณะเท่านั้น
3. ผู้เข้าร่วมสนุกจะต้องใช้ Account ที่มีตัวตนจริงใน Facebook และสามารถพิสูจน์ได้ ไม่มีการสร้างขึ้นมาเพื่อใช้แชร์กิจกรรมออนไลน์เพื่อรับของรางวัลเพียงอย่างเดียว
4. เขียนอายุครรภ์บนท้องคุณแม่โดยสามารถเขียนแบบไหนก็ได้ Create ตามใจชอบ พร้อมบอกความรู้สึกของแม่ที่มีต่อลูกน้อยในครรภ์ 1 ประโยคสั้นๆ แทนใจ พร้อมติดแฮชแท็ก (#) #waitingbaby
5. ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2559
6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ Facebook.com/raklukeclub, Facebook.com/wegotababy และ www.rakluke.comในวันที่   10 กันยายน  2559
7. รางวัลใหญ่รถเข็นเด็ก Aprica รุ่น Dribble 4 จำนวน  1 รางวัล รางวัลพิเศษ Hipseat Aiebao มูลค่า 1,350 บาท จำนวน 5 รางวัล
8. รางวัลทั้งหมดคัดเลือกโดยคณะกรรมการ และการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
9. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการรับของรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
10. กิจกรรมดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Facebook และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ
11. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลทั้งหมดจะต้องส่งชื่อ-สกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดอื่นๆ เข้ามา ใน eMail: marketing@rlg.co.th หากไม่ติดต่อกลับภายใน 7 จะถือว่าสละสิทธิ์ไปโดยอัตโนมัติ
12. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่รถเข็นเด็ก Aprica จะต้องเข้ามารับของรางวัลด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้กับผู้อื่นมารับแทนได้ ซึ่งต้องมีหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับรางวัลและผู้ที่มารับของรางวัล จำนวน 1 ฉบับ
13. ผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษ Hipseat Aiebao ทางบริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลไปทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้เข้ามารายงานตัวในระยะเวลาที่กำหนด
14. ผู้โชคดีจะต้องเสียภาษีจำนวน 5 % ตามมูลค่าของของรางวัลซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
15. พนักงานและครอบครัวของพนักงาน หรือบุคคล/บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมและรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
16. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการร่วมสนุกนี้
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาการร่วมสนุก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมสนุก หรือตัดผลคะแนนใดๆ หากมีการทุจริตเกิดขึ้น หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมสนุก หรือรับรางวัลใดๆ
19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือรูปภาพ ที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

บทความแนะนำ

DIY เปลี่ยนเสื้อย้วยของแม่ เป็นชุดสวยของลูก
เพิ่มพลังสมองให้ลูก ด้วยเมนูกล้วยๆ
คราบขาวที่ผิวทารกแรกเกิดคืออะไร ดูแลอย่างไร?
สุดยอดคุณแม่วัย 51 อุ้มบุญให้ลูกสาวตัวเอง

Facebook Comment