ดรีมเวิลด์ จัดโปรโมชั่นพิเศษ รับส่วนลด 100 บาท บัตรเที่ยวดรีมเวิลด์


            ดรีมเวิลด์ จัดโปรโมชั่นพิเศษ “ สนุกซ่ากับโค้ก ” เพียงนำฝาโค้ก สไปรท์  แฟนต้า รสใด หรือขนาดใดก็ได้  3 ฝา  มาแลกรับส่วนลดทันที 100 บาท  เมื่อซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นหรือบัตรดรีมเวิลด์วีซ่า  เริ่มวันที่
13 พ.ย. -  24 ธ.ค.60
            นางสาวรัสรินทร์ มิลินวรพัฒน์  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสวนสนุกดรีมเว