9 ไม้มงคลไทย ปลูกไว้เสริมความมั่งมี

ไม้มงคลที่เชื่อกันมีหลายชนิด แต่ที่คนโบราณเชื่อจริงว่าเป็นไม้มงคล 9 ชนิด ได้แก่ ราชพฤกษ์, กัลปพฤกษ์, ทองหลางลาย, ไผ่สีสุก, กันเกรา, ทรงบาดาล, สัก, พะยูง และขนุน

"ราชพฤกษ์"

ต้นไม้ประจำชาติไทย เป็นต้นไม้มงคลที่นิยมใช้ประกอบพีธีที่สำคัญ โดยคนไทยในสมัยโบราณเชื่อว่า ควรปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือนมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณ ช่วยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี นอกจากนี้มีความเชื่อว่า ใบของต้นราชพฤกษ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะในพิธีทางไสยศาสตร์ให้ใบทำน้ำพุทธมนต์สะเดาะเคราะห์ได้ผลดีนอกจากนั้น ใบ ดอกและฝักยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วย การปลูกต้นราชพฤษก์ ควรปลูกในวันเสาร์โดยผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ จะยิ่งให้คุณแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้าน

"กัลปพฤกษ์"

สมัยโบราณเชื่อกันว่า กัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ของเทพเจ้า หากบ้านใดปลูกจะช่วยทำให้เกิดความประสบผลสำเร็จในชีวิต เพราะต้นกัลปพฤกษ์เป็นสัญลักษณ์แห่งความชัยชนะ และความอิสระ ควรปลูกในวันเสาร์เช่นกัน โดยปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

"ทองหลางด่าง"

ต้นไม้สมัยพุทธกาล จัดอยู่ในจำพวกไม้มงคล เชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นทองหลางด่างไว้ประจำบ้าน จะทำให้เจ้าของมีความร่ำรวย มีทองมากมาย หากนำใบทองหลางไปใช้ในพิธีกรรมจะทำให้เกิดสิริมงคลยิ่งขึ้น ควรปลูกทองหลางด่างในวันเสาร์ทางทิศเหนือ ผู้ปลูกควรเป็นผู้เกิดในปีมะแม

ไม้มงคล_momypedia

"ไผ่สีสุก"

มีความเชื่อว่า ถ้าปลูกไผ่สีสุกไว้ภายในบริเวณบ้าน จะทำให้คนภายในบ้านมีความซื่อตรง ดุจลำต้นของไผ่ และยังให้เจ้าของบ้าน มีความเป็นอยู่ที่ดี มั่งมีศรีสุขด้วย การปลูกควรคนในบ้านที่เกิดปีมะแม ก็จะยิ่งเป็นมงคล เวลาปลูกควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออก

"กันเกรา"

ถือเป็นไม้มงคลนามอีกชนิดหนึ่ง ที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานกล้าไม้มงคลประจำจังหวัดนครพนม เชื่อกันว่าถ้าปลูกต้นกันเกราจะเป็นมงคลแก่ตัวผู้ปลูกและบริวารภายในบ้าน โดยจะช่วยคุ้มภยันตราย ควรปลูกทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือในวันเสาร์

"ทรงบาดาล"

คนโบราณเชื่อว่า ปลูกแล้วเจ้าของบ้านจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ กว้างขวาง เป็นที่นับหน้าถือตาและเป็นที่ยำเกรงของคนทั่วไป ส่วนการปลูกควรปลูกวันเสาร์ทางด้านทิศตะวันตก

"สัก"

ไม่เพียงแต่จะเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีราคาสูงอย่างเดียว แต่คนโบราณเชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่เจ้าของบ้าน และผู้อยู่อาศัยอีกด้วย คือ จะช่วยเพิ่มความมีสง่าราศี มีตำแหน่งและเป็นที่เคารพยกย่องจากบุคคลทั่วไป เวลาปลูกปลูกทิศเหนือ ปลูกในวันเสาร์

"พะยูง"

พรรณไม้พระราชทาน เพื่อเป็นไม้มงคลประจำจังหวัดหนองบัวลำภู คนไทยเราเชื่อว่า ถ้าปลูกแล้วจะทำให้พ้นภับพิบัติ และจะมีฐานะที่ขึ้น จะช่วยพยุงให้ทุกอย่างที่ดีขึ้น

"ขนุน"

โบราณเชื่อว่าเป็นไม้มงคล หากไว้ปลูกหลังบ้านจะมีผู้อุดหนุนค้ำจุน หรือมีผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นไม้มงคล 8 ทิศด้วย หากให้เป็นมงคลควรปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ยิ่งเจ้าของบ้านเกิปปีวอกจะทำให้มีมงคลยิ่งขึ้น

Facebook Comment