พ่อแม่เดือด! ลูกสอบไม่ติดขนอิฐหินไปปิดประตูโรงเรียน


โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในประเทศจีน ถูกพ่อแม่ขนอิฐหินมาปิดทางเข้าออกหน้าโรงเรียน สาเหตุมาจากความโกรธแค้นที่ลูกสอบเข้าไม่ผ่าน เลยขนอิฐหินมาปิดโรงเรียนซะเลย แบบนี้ก็มีด้วย ไม่รู้ว่าจะมีเฉพาะในจีนหรือเปล่าก่อนหน้านี้บรรดาพ่อแม่ที่ลูกสอบเข้าไม่ผ่านนำกุญแจมาล๊อคประตูโรงเรียน และนำขยะมาปิดทางโรงเรียน หลังจากโรงเรียนทำความสะอาดเรียบร้อย ไม่กี่วันก็โดนถล่มด้วยกองอิฐหินมหึมา เห็นแบบนี้แล้วก็สงสารเด็กๆ ที่ต้องเติบโตมากับพ่อแม่ที่มีพฤติกรรม ทัศนคติ และการกระทำแบบนี้ หากถูกหล่อหลอมด้วยครอบครัวแบบนี้ แล้วโตขึ้นมาเด็กๆ จะเป็นแบบไหนกัน


[Images via NetEase]
ที่มา : http://shanghaiist.com

Facebook Comment