ปีใหม่ม้ง...แห่งเดียวในภาคอีสาน ที่บ้านตูบค้อ ต.กกสะทอน

ที่มาของชาวม้ง บ้านตูบค้อ
     ชาวม้งบ้านตูบค้อ เดิมอาศัยอยู่บ้านภูขี้เถ้า หมู่ 6  ต.กกสะทอน เนื่องจากสมัยก่อนตั้งอยู่บนภูขี้เถ้าเพราะอพยพมาจากประเทศลาว พ.ศ.2522 ก่อนหน้านั้นชาวบ้านตูบค้ออยู่ในป่า หลังจากนั้นลัทธิคอมมิวนิสต์ เข้ามาแทรกแซง มีความเห็นหลากหลายก็เข้าลัทธิคอมมิวนิสต์ประมาณปี 2525 มีการต่อสู้กับทางราชการทหาร ต่อสู้อยู่กว่า 10 ปี จึงมามอบตัวแล้วย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านตูบค้อในปัจจุบัน แต่อยู่ในนิคมชาวเขา ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ทางการจึงให้ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เมื่อปี พ.ศ.2523 เปลี่ยนชื่อเป็น บ้านตูบค้อ หมู่ 6 มี 260 ครัวเรือน จำนวน 1,206 คน และได้สัญชาติไทยทุกคน ตามนโยบาย 66/23 ชาวม้งต้องระหกระเหินย้ายถิ่นฐานตามคำสั่งของทางการ เนื่องจากการสู้รบและความขัดแย้งทางการเมืองของคนไทยในประเทศ ความมั่นคงของชาวม้งต้องขึ้นอยู่กับความมั่นคงของรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัย มาจนบัดนี้ชาวม้งทุกคนที่นี่ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความสำนึกในบุญคุณ ที่ให้แผ่นดินอยู่ แต่ก็ไม่ลืมรากเง้าของตนเอง
 
ความสำคัญของปีใหม่ม้ง
     ประเพณีขึ้นปีใหม่ของชาวม้ง ซึ้งถือว่าเป็นประเพณีสำคัญของชาวม้งบ้านตูบค้อ ชุมชนกกสะทอน จ.เลย โดยจะจัดในช่วง  ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 ส่วนใหญ่จะอยู่ในระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคมของทุกปี ซึ่งประเพณีปีใหม่ของชาวม้งนี้ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของชนเผ่า เพราะเป็นการพบปะกันระหว่างกลุ่มญาติ มีประเพณีขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้อาวุโส เป็นวันที่หนุ่มๆสาวๆในหมู่บ้านจะได้เลือกคู่ มีการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีและการละเล่นต่างๆ เช่น ลูกข่าง ลูกช่วง
 
     ช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมของทุกปี ชาวม้งมีงานประเพณีที่พวกเขารอคอยอย่างใจจดใจจ่อ นอกจากการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้อาวุโสแล้ว ชาวม้งพร้อมด้วยญาติ พี่ น้อง จะมารวมตัวกันที่ลานเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน เพื่อพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหาร และยังเป็นวันที่หนุ่มสาวในหมู่บ้านจะได้เลือกคู่ครองอีกด้วย
 
 
เรียกว่ารักใครชอบใครก็ชัดเจนงานนี้แหละ กิจกรรมอื่นๆ ก็มีการแข่งขันกีฬาประเพณีและการละเล่นต่างๆ เช่น ลูกข่าง ลูกช่วง และการแข่งขันล้อเลื่อนไม้ ซึ่งเป็นกีฬาที่ท้าทายและน่าดูน่าชมมาก 
 

หลังเลือกคู่แล้ว เล่นสนุกแล้ว พิธีที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง นั่นคือพิธีกรรมต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจัดเป็นพิธีกรรมที่ชาวม้งให้ความสำคัญมาก  
  
 
นอกจากงานปีใหม่แล้ว ยังมีงานเลี้ยงบ้าน งานข้าวไร่ และงานสู่ขวัญข้าว ที่ชาวม้ง ให้ความสำคัญและสืบทอดประเพณีมากระทั่งปัจจุบัน  
 

ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมเพื่อสืบสวนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าประเพณี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างความสามัคคีและสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่ 
 
**โดยในปีนี้การแสดง และการละเล่น ต่างๆ จะจัดช่วงกลางวัน ส่วนเวลากลางคืนงดจัดงานรื่นเริง**


การเดินทาง 
ถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่เป็นถนนดิน และลูกรัง พื้นที่สูงๆ ต่ำๆ และฤดูฝนทำให้การสัญจรไปมาการติดต่อระหว่างอำเภอด่านซ้ายและพื้นที่ติดต่อใกล้เคียง และขนส่งพืชผลทางการเกษตร มีความลำบาก เพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง บางส่วน และในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนฯ ไม่มีรถโดยสารประจำทาง  
 

โรงเรียนบ้านตูบค้อ ตั้งอยู่ที่ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  • อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 455 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 6 ชั่วโมง 6 นาที *
  • อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 125 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 2 ชั่วโมง 12 นาที **
  • อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 32.7 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 1 ชั่วโมง 4 นาที ***
หมายเหตุ : อ้างอิงจากระบบของ Google map
* อ้างอิงจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
** อ้างอิงจากศาลากลางจังหวัดเลย
*** อ้างอิงจากที่ว่าการอำเภออำเภอด่านซ้าย

 
รถโดยสารไปหมู่บ้านโดยตรงไม่มีให้บริการ  ต้องลงรถที่บ้านน้ำพุง ทางเข้าบ้านตูบค้อ จะมีรถไปส่งยังหมู่บ้านค่ะ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โทร.0-4280-1714,
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน โทร.091-373-0903,089-347-7688 ,
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
สำนักงานเลย โทร.0-4281-2812,0-4281-1405
 
ที่มา
http://www.ezymaps.com/view_detail.php?getPID=134093
http://www.gotodansai.com/

Facebook Comment