ตามรอยเสด็จในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมืองโบราณอู่ทอง...อารยธรรมสุวรรณภูมิ

ตามรอยเสด็จในหลวงรัชกาลที่ ๙
  เมืองโบราณอู่ทอง...อารยธรรมสุวรรณภูมิ
 


 
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ถือเป็นวันสำคัญที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของอำเภออู่ทอง หรือเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในหลวงรัชกาลที่ ๙  ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพสกนิกรของพระองค์เป็นสถานที่แรกของประเทศ ตามหมายกำหนดการออกเยี่ยมราษฎรทั้ง ๔ ภาค อย่างเป็นทางการ หลังจากที่ได้เสด็จนิวัติกลับมายังประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จฯ ด้วย
 
การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทั้ง ๔ ภาคครั้งแรกนี้ นับเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ซึ่งพระราชปณิธานและพระราชอัธยาศัย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้แสดงออกปรากฏอย่างชัดเจน ว่าทรงห่วงใยทุกข์สุขและการทำมาหากินของประชาชน ทรงปรารถนาที่จะหาทางช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
 
ครานั้นได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านทางอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เข้าสู่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แล้วเสด็จลงจากรถพระที่นั่ง มีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนจำนวนมากที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดถึงความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ สร้างความปลื้มปีติให้กับให้กับประชาชนที่มารับเสด็จฯ อย่างยิ่งยวด หลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดป่าเลไลย์ นมัสการพระพุทธปฏิมากรวัดป่าเลไลย์ และทรงมีพระราชปฎิสันถารกับเจ้าคุณธรรมดิลก (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ปุ่น ปุณฺณสิริ)
 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ รับทูลเกล้าถวายสิ่งของจากประชาชนที่มารับเสด็จฯ และได้ทรงพระราชทานเงินขวัญถุงตอบแทนกลับไป จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ต่างๆ ในอำเภออู่ทองและอำเภออื่นๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของราษฎรเป็นเวลา ๒ วัน และเสด็จฯ กลับในวันรุ่งขึ้น
 
 
จากวันนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดสุพรรณบุรีอีกหลายต่อหลายครั้ง ดังนี้ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เสด็จพระราชดำเนินเปิดพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 

 
 
 วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เสด็จพระราชดำเนินเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 
 
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เสด็จพระราชดำเนินวัดโพธาราม (วัดไผ่โรงวัว) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

 
 
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๖ เสด็จพระราชดำเนินถวายพระกฐิน ณ วัดสุวรรณภูมิ
 
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ และทรงงานเขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 

 
และวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เสด็จพระราชดำเนินบวงสรวงพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ซึ่งเป็นครั้งที่ ๗ ของการเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุพรรณบุรี


 
 
สำหรับเมืองอู่ทองนั้นมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่สมัยอาณาจักรทวารวดี และเชื่อว่า เมืองอู่ทองน่าจะเป็นราชธานีแห่งอาณาจักรสุวรรณภูมิที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงส่งพระสมณทูตเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาเมื่อ พ.ศ. ๒๗๐-๓๑๑
 
แม้อู่ทองอาจจะไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของประเทศ แต่อู่ทองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ 
 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง 
 
 
 
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ๙ มหามงคลให้สักการบูชา 
 
 
สวนหินพุหางนาค ความงดงามของสวนหินธรรมชาติดึกดำบรรพ์อายุนับหมื่นล้านปี สวนป่าไม้โบราณอายุนับ ๑๐๐๐ ปี    
 
 
สวนหินพุหางนาค เปิดนำเที่ยว ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น
รอบเช้า ๑๐.๐๐น.
รอบบ่าย ๑๓.๓๐น.
(วันเสาร์ - อาทิตย์)
ติดต่อคนนำทางสวนหินพุหางนาค
พี่เสน่ห์ (หางนาค ๕) โทร.๐๘๑-๑๙๒๖๓๗๘
ชัช ชาวสวน (หางนาค ๓) โทร.๐๘๗-๗๕๙๗๖๔๓
สมพงษ์ แตงทัพ (หางนาค ๔) โทร.๐๘๐-๔๓๘๕๑๗๘
 
 
วัดเขาทำเทียม ผามังกรบิน ที่อยู่ระหว่างการแกะสลัก "พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ"  พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาใหญ่ที่สุดในโลก

 
 
 
ถนนคนเดินตลาดหรรษาวินยานุโยค ที่จัดขึ้นทุกวันศุกร์และวันเสาร์แรกของเดือน
 
 
 
ศาลเจ้าพ่อพระยาจักรเทวรูปสมัยทวารวดีที่เชื่อกันว่าถ้าได้มาสักการะแล้วจะแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง  และวัดเขาถ้ำเสือที่มีความเชื่อว่า ถ้าได้มาสักการะพระถ้ำเสือจะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ชีวิตรุ่งเรือง เป็นต้น

ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทองอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือเรียกย่อๆ ว่า อพท. ที่ดำเนินการจัดการให้เกิดการบูรณาการด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าและยั่งยืนนั่นเอง
 
สำหรับผู้ที่สนใจอยากมาตามรอยเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อซึมซับประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของเมืองอู่ทอง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และเดินเที่ยวตลาดชิมของอร่อยและซื้อของฝากท้องถิ่น ใช้เวลาเพียงชั่วโมงนิดๆ จากกรุงเทพมหานคร คุณก็จะพบว่า เมืองอู่ทองไม่ได้เป็นแค่เมืองผ่าน หากแต่เป็นเมืองน่าสนใจที่สามารถใช้เวลาอันมีค่าได้อย่างเกิดประโยชน์และเพลิดเพลินสำหรับคุณและครอบครัว
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม :  FB พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง สุพรรณบุรี

 
การเดินทางมาเมืองอู่ทอง
 • ทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ (ถนนมาลัยแมน) ที่จังหวัดนครปฐม ผ่านนครปฐม-อำเภอกำแพงแสน-บ้านทุ่งคอก-บ้านสระยายโสม-อู่ทอง ระยะทางประมาณ ๑๒๘ กิโลเมตร
 • ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง-ชัยนาท) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๕๗ (ทางเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ผ่านบางบัวทอง-อำเภอลาดบัวหลวง-อำเภอบางปลาม้า-สุพรรณบุรี-บ้านสวนแตง-อู่ทอง ระยะทางประมาณ ๑๒๒ กิโลเมตร
 
การเดินทางด้วยรถตู้สาธารณะ
 • ขาไป - ขึ้นที่สถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือและเหนือ (หมอชิต ๒) ชานชาลาที่ ๔ ช่อง ๘
  รถตู้สาย กรุงเทพ – อู่ทอง รอบแรก ๐๕.๐๐ น.  รอบสุดท้าย ๒๐.๐๐ น. (ออกทุก ๔๕ นาที)
 • ขากลับ - ท่าอู่ทอง (ข้างธนาคารกรุงเทพ) โทร.๐๘๗-๕๕๐๘๕๕๕
  ท่าตลาดเขต  โทร.๐๘๓-๑๐๘๔๕๕๕
  ราคา ๑๓๐ บาท

การเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง
 • สถานีสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือและเหนือ (หมอชิต ๒)
 • สายใหม่ กรุงเทพ-บางบัวทอง-สุพรรณบุรี
 • สายใหม่ กรุงเทพ-บางบัวทอง-สุพรรณบุรี-ศรีประจันต์-สามชุก-เดิมบาง-ท่าช้าง (ซื้อตั๋วที่ช่อง ๓๖ รถจอดชานชาลาที่ ๑๒๖)
 • สายเก่า กรุงเทพ-รังสิต-อ่างทอง-สุพรรณบุรี รายละเอียดติดต่อ โทร. ๐๒-๙๓๖ ๒๘๕๒- ๖๖
 • สถานีขนส่งสายใต้ กรุงเทพ-นครปฐม-กำแพงแสน-อู่ทอง-สุพรรณบุรี
 • กรุงเทพ-นครปฐม-กำแพงแสน-อู่ทอง-ด่านช้าง รายละเอียดติดต่อโทร. ๐๒-๘๙๔ ๖๑๒๒
 • สถานีขนส่งสุพรรณบุรี โทร. ๐๓๕-๕๒๒๓๗๓                                                     
 • บริษัท สุพรรณทัวร์ โทร. (กรุงเทพ) ๐๒-๘๘๔ ๙๕๒๒  (สุพรรณบุรี) โทร. ๐๓๕-๕๐๐๘๑๗
  จากกรุงเทพฯ เที่ยวแรก   ๐๖.๐๐ น. เที่ยวสุดท้าย ๑๘.๓๐ น.
  จากสุพรรณบุรี เที่ยวแรก ๐๔.๐๐ น. เที่ยวสุดท้าย ๑๗.๔๕ น.
  ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑.๓๐ ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.๑๔๙๐
  www.transport.co.th

การเดินทางด้วยรถไฟ
ขาไป หัวลำโพง – สุพรรณบุรี (หัวลำโพง ๑๖.๔๐ น. ถึงสุพรรณบุรี  ๒๐.๑๕ น. )
ขากลับ สุพรรณบุรี – หัวลำโพง (สุพรรณบุรี ๐๔.๓๐ น. ถึงหัวลำโพง  ๐๘.๐๕ น.)
ราคา  ๓๒ บาท
สอบถามเพิ่ม เติมได้ที่หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐,   ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐
www.railway.co.th
 

สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปสวนหินพุหางนาค
(ระยะทางประมาณ ๑๓๑ กิโลเมตร)
การเดินทาง ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๐ เลี้ยวซ้ายเข้าเส้น ๓๕๗ (ก่อนถึงตัวเมืองสุพรรณ) ตรงยาว ๑๐ กม. จะพบแยก ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมาลัยแมน (๓๒๑) จากนั้นไปตามทางยาวๆ ประมาณ ๒๑ กม. มุ่งหน้า อ.อู่ทอง จนพบแยกอู่ทอง ให้เลี้ยวขวาและเตรียมชิดซ้าย เข้าถนนวินยานุโยค ก่อนถึงวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม จะมีป้ายซ้ายมือไปพุหางนาค ไปตามทางราว ๒ กม. จะเจอสามแยก ให้เลี้ยวขวา และจะพบอีกสามแยกหนึ่ง เลี้ยวขวาเช่นกัน จากนั้นไปตามทางเรื่อยๆ จะพบที่ทำการของสวนหินฯ
 

การเดินทางภายในตัวเมืองสุพรรณบุรี
ในตัวเมืองสุพรรณบุรีมีรถโดยสารประจำทางไปยังอำเภอต่างๆ ได้อย่างสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะ ได้หลายรูปแบบตามอัธยาศัย สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งสุพรรณบุรี โทร. ๐ ๓๕๕๒ ๒๓๗๓

กรณีที่เดินทางมาลง สถานีขนส่งอำเภอเมือง ต้องต่อรถประจำทางจังหวัดไปอำเภออู่ทอง ราคา ๓๐ บาท และหารถเหมาเข้าไปที่สวนหินพุหางนาค จากอำเภออู่ทองไปอุทยานสวนหินพุหางนาค ระยะทางประมาณ ๖ – ๗ กิโลเมตร (ราคาก็แล้วแต่ตกลงกัน)
 

Facebook Comment