Little Bit Horse Club เเหล่งรวมกิจกรรมขี่ม้าบำบัดที่เด็กๆ ไม่ควรพลาดคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่สนับสนุนให้ลูกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เราขอแนะนำกิจกรรมขี่ม้าบำบัด หรือที่รู้จักกันดีว่า "อาชาบำบัด" เพื่อการบำบัดพัฒนาทักษะ ที่นี่เลยค่ะ ”ลิตเติ้ลบิทฮอร์สคลับ” (Little Bit Horse Club) ซึ่งที่นี่ได้เปิดให้บริการสอนการขี่ม้าเพื่อการบำบัด ทั้งเด็กทั่วไปและเด็กพิเศษที่มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป โดยกิจกรรมการขี่ม้าบำบัดจะช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของเด็ก เช่น การเข้าสังคม การเป็นผู้นำ สมาธิ สุขภาพ ฯลฯ กิจกรรมนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไร เราจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทำความรู้จักกันค่ะ


ลิตเติ้ลบิทฮอร์สคลับ Little Horse Club (อาชาบำบัด)

ลิตเติ้ลบิทฮอร์สคลับ (Little Bit Horse Club) แต่เดิมเป็นโรงเรียนสอนขี่ม้าสำหรับเด็กทั่วไป เปิดรับสมัครสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป ต่อมามีการนำพื้นฐานการขี่ม้ามารวมกับศาสตร์การบำบัด หรือที่เรียกว่า "อาชาบำบัด" จึงได้มีการเปิดรับสมัครเด็กพิเศษที่มีอายุตั้งแต่ 3 – 5 ขวบขึ้นไปมาร่วมด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยบำบัดพัฒนาการของเด็กพิเศษ ซึ่งกิจกรรมอาชาบำบัดสามารถใช้ฝึกฝนเด็กพิเศษได้หลายกลุ่ม เช่น ออทิสติก ดาวน์ซินโดรม กลุ่มที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ฯลฯ

ทำไมถึงใช้ม้าในการบำบัดเด็ก
การขี่ม้าบำบัดคล้ายกับสุภาษิตที่ว่า “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” เพราะการขี่ม้าบำบัดทำให้เด็กรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นมากขึ้น โดยอาศัยม้าเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น การรู้จักควบคุมสติปัญญาและสมาธิด้วยการควบคุมม้า ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยการทรงตัวบนหลังม้า เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพจากท่าทางการนั่งบนหลังม้า ฯลฯการฝึกเด็กทั่วไปและเด็กพิเศษด้วยการขี่ม้าบำบัด (อาชาบำบัด)

การฝึกขี่ม้าบำบัดสำหรับเด็กทั่วไปและเด็กพิเศษ จะใช้รูปแบบการฝึกแบบกลุ่มย่อย โดยให้เด็กทั่วไปกับเด็กพิเศษฝึกร่วมกัน เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักการเข้าสังคมและทำให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยขณะฝึกขี่ม้าบำบัดจะมีคุณครูผู้ฝึกสอนคอยดูแลอยู่ตลอด


การฝึกขี่ม้าบำบัด (อาชาบำบัด) แบ่งเป็น 5 กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 ทำความรู้จักกับม้า

ทำความรู้จักกับม้า เช่น การสัมผัสม้า การขึ้นม้า การนั่งม้า ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมที่ 1 จะช่วยให้เด็กกับม้าเกิดความคุ้นเคยกัน ส่งผลให้เด็กสามารถฝึกม้าได้ง่ายขึ้น

กิจกรรมที่ 2 เริ่มฝึกออกกำลังกายบนหลังม้า

- หมุนแขนขวา – ซ้าย

- ก้มลงเอามือแตะเท้า

- แกว่งขา

กิจกรรมที่ 3 ฝึกให้ลูกมีปฏิสัมพันธ์กับม้า

ฝึกใช้คำสั่งง่ายๆ กับม้า เช่น สั่งให้ม้าเดิน – หยุด สั่งให้วิ่ง – เดิน สั่งให้ย่อขา ฯลฯ ซึ่งการฝึกใช้คำสั่งง่ายๆ กับม้า จะทำให้เด็กรู้จักการควบคุมม้า และส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรมที่ 4 ฝึกขี่ม้า

ฝึกให้เด็กได้ใช้เวลากับม้าในการสื่อสาร หรือสร้างความคุ้นเคย เช่น ขี่ม้าวิ่งเป็นวงกลม ขี่ม้าข้ามสิ่งกีดขวาง ฯลฯ

กิจกรรมที่ 5 ฝึกการดูแลม้า

ฝึกให้เด็กรู้จักใส่ใจดูแลม้า เช่น กอด ลูบคอ แปลงขน อาบน้ำม้า ฯลฯ เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจให้เด็กมีความอ่อนโยน รู้จักการดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นสำหรับเด็กที่ยังไม่สามารถทรงตัวได้บนหลังม้า คุณพ่อคุณแม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกของเด็กๆ ได้ โดยการเข้ามาช่วยประคองหลังให้เด็กขณะที่ม้าเดิน ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะ เพราะที่นี่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆ เป็นสำคัญ ในขณะที่เด็กๆ ฝึกจะมีพนักงานคอยจูงม้าเดินไปรอบๆ อยู่ด้วยตลอดการฝึกค่ะ


นานาประโยชน์ของการขี่ม้าบำบัด ( อาชาบำบัด )

  • ช่วยเสริมสร้างสติและสมาธิในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เช่น การเรียน การทำงาน ฯลฯ
  • ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น เดินหลังตรง ท่าเดินมีสง่า ฯลฯ
  • ช่วยพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เช่น การทรงตัวบนหลังม้า การบังคับม้า ฯลฯ
  • ช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี เช่น การเข้าสังคม การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ฯลฯ
  • ช่วยฟื้นฟูจิตใจที่ตึงเครียดให้รู้สึกผ่อนคลาย เช่น มองโลกในแง่ดี สุขภาพจิตดี ฯลฯ
  • ช่วยพัฒนาจิตใจให้มีความอ่อนโยนรู้จักรักและให้อภัย เช่น การที่เด็กรู้จักดูแลม้า การให้สื่อสารกับม้า ฯล

ผลตอบรับของกิจกรรมขี่ม้าบำบัด

คุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวที่ได้ส่งลูกหลานมาทดลองเรียนขี่ม้าบำบัด บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า หลังจากที่พาลูกๆหลานๆ มาใช้บริการ ทำให้เห็นการพัฒนาของเด็กอย่างเห็นได้ชัด ทั้งเรื่องสมาธิและการรู้จักควบคุมสติ ซึ่งส่งผลดีต่อการเรียนด้วย นอกจากนั้นยังมีส่วนช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กจากที่เคยชินกับการเดินหลังงอ เปลี่ยนเป็นเดินหลังตรงและมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น หรือเด็กบางรายที่มีพฤติกรรมชอบเก็บตัวมีโลกส่วนตัวสูง หลังจากได้มาขี่ม้าบำบัด ทำให้มีความกล้าแสดงออกและรู้จักเข้าสังคมมากขึ้น

การรับสมัคร :
เปิดรับสมัครสำหรับเด็กทั่วไปและเด็กพิเศษ ตั้งแต่อายุ 3 – 5 ขวบขึ้นไป

ช่วงเวลาการเปิดให้บริการ & ค่าใช้จ่าย :

วันธรรมดา วันจันทร์ – วันศุกร์ (08.00 น. - 19.00 น.) ราคา 1,000 บาท /ชั่วโมง

วันหยุด วันเสาร์ – วันอาทิตย์ (08.00 น. - 19.00 น.) ราคา 1,200 บาท /ชั่วโมง

ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาได้ที่ :

ที่อยู่ : 15 / 88 ซ. ลำลูกกา 23 ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12130

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : ครูแม้ว 089 - 926 - 9295


คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.littlebithorseclub.com/contactus%20thai.html

https://www.facebook.com/LittleBitHorseClub/


ขอบคุณภาพ/ข้อมูลจาก :
www.facebook.com/LittleBitHorseClub/
www.littlebithorseclub.com

Facebook Comment