กุมารแพทย์เตือน ใช้จอเลี้ยงลูก ทำพัฒนาการช้า

จากการประชุมวิชาการ 3 สถาบันแพทย์ จุฬา-รามา-ศิริราช หวั่นเด็กไทยมีพัฒนาการล่าช้า เนื่องจากการเลี้ยงลูกในยุค 4.0 พ่อแม่นิยมใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยเฉพาะการให้ลูกดูโทรศัพท์ โทรทัศน์ แท็ปเล็ต ก่อนวัยอันควร และให้ดูเป็นเวลานานเกินไป

โดยรองศาสตราจารย์ นพ. วีระศักดิ์ ชลไชยะ กุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า เด็กที่ได้รับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่อายุ 6-18 เดือน มีพฤติกรมการแยกตัว การดื้อต่อต้านมากขึ้น โดยเฉพาะถ้าเด็กได้รับสื่อไม่เหมาะสมตามวัย หรือเป็นสื่อที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
 

ยิ่งถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกหน้าจอตั้งแต่พาลูกกลับบ้าน (หลังคลอด) แม้เด็กไม่ได้ดูเองแต่พ่อแม่เป็นคนดู ก็ส่งผลกระทบกับลูกได้ คือ

1. ทำพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า เด็กขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้ดูแล กล้ามเนื้อมัดเล็กล่าช้า
2. พฤติกรรมก้าวร้าว เนื่องจากเด็กได้เสพภาพความรุนแรง อยู่ในโลกส่วนตัว มีอาการคล้ายๆ เด็กออทิสติก ดื้อ และต่อต้าน
3. EF ต่ำ
4. ลูกได้รับการพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งกระทบต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาเซลล์สมอง
 
ทำอย่างไรไม่ให้ลูกติดจอ

รศ.พญ.นิตยา คชภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาการเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ให้คำแนะนำว่า การที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างมีคุณภาพ พ่อแม่จะต้องมีความรู้ความสร้างสรรค์และทักษะใหม่ๆ ขณะเดียวกันก็มีทักษะในการจัดการ มีความยืดหยุ่น และก็ต้องแข็งแรง มีสุขภาพดีด้วย  
 
โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย 3-5 ปี เป็นช่วงที่สมองกำลังเติบโต มีความยืดหยุ่น พ่อแม่สามารถปรับแต่งได้ ดังนั้นจึงต้องรีบแก้ ไขและรีบปรับปรุงเพื่อให้เด็กเติบโตตามศักยภพ ซึ่งต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ และคนเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด
 
การให้ความรู้จากพยาบาล อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็สำคัญ โดยเฉพาะการให้ความรู้กับปู่ย่าตายายเรื่องการประเมินพัฒนาการของเด็ก รวมถึงการพัฒนาสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลเด็กก็มีส่วนในการสนับสนุนช่วยเหลือพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
 
ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสื่อที่ดี การควบคุมสื่อ หรือการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการเลี้ยงเด็กที่สามารถดาวน์โหลดได้ นอกจากนี้แนวทางการศึกษาของเด็กไทยก็ต้องเน้นการสร้างทักษะชีวิต ทักษะการทำงานด้วยเช่นกัน  
 

Facebook Comment