นมแม่...แค่ไหนลูกถึงอิ่ม

นมแม่ดีที่สุด แต่ปริมาณแค่ไหนกันลูกถึงอิ่มและเหมาะกับวัยลูก เพราะปกติแล้วลูกมักจะตื่นมากินนมแม่บ่อยๆ หรือรู้สึกหิวเอง และเมื่อเขาอิ่มสังเกตุได้ง่ายๆ จากการกินอิ่ม นอนหลับสบายไม่งอแงค่ะ 


ปริมาณ "น้ำนมแม่" กับความต้องการของลูกโดยเฉลี่ยของแต่ละช่วงอายุก็จะต่างกันออกไป

สัปดาห์ที่ 1-3 ปริมาณนมแม่โดยเฉลี่ยใน 1 วันประมาณ 10-12 ครั้งอาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้
สัปดาห์ที่ 4 ปริมาณนมแม่โดยเฉลี่ยใน 1 วัน ประมาณ 8-10 ครั้งอาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้
2 เดือน ปริมาณนมแม่โดยเฉลี่ยใน 1 วัน ประมาณ 8-10 ครั้งอาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้
3 เดือน ปริมาณนมแม่โดยเฉลี่ยใน 1 วัน ประมาณ 7-8 ครั้งอาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้
4-5 เดือน ปริมาณนมแม่โดยเฉลี่ยใน 1 วัน ประมาณ 6-8 ครั้งอาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้
6-7 เดือน ปริมาณนมแม่โดยเฉลี่ยใน 1 วัน ประมาณ 5-6 ครั้งอาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้ รวมกับอาหารเสริมอีก 1 มือทำให้ลูกอิ่มมากขึ้น
8-9 เดือน ปริมาณนมแม่โดยเฉลี่ยใน 1 วัน ประมาณ 5-6 ครั้งอาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้ รวมกับอาหารเสริมอีก 2 มือทำให้ลูกอิ่มมากขึ้น
10-12 เดือน ปริมาณนมแม่โดยเฉลี่ยใน 1 วัน ประมาณ 4-6 ครั้งอาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้ รวมกับอาหารเสริมอีก 3 มือทำให้ลูกอิ่มมากขึ้น

** หมายเหตุ
ปริมาณโดยเฉลี่ยความต้องการของลูก 1 ขวด เท่ากับ 3 ออนซ์
ปริมาณอาหารเสริมโดยประมาณ 1 มื้อ เท่ากับ 3 ช้อนชา