ใส่รีเทนเนอร์ตอนตั้งครรภ์ได้ไหม

Q : ดิฉันตั้งครรภ์ได้ 3 เดือนแล้ว ใส่รีเทนเนอร์มาตลอด ถ้าอายุครรภ์มากขึ้นจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ค

A : ในปัจจุบันรีเทนเนอร์มีหลายชนิด ทั้งแบบโลหะ พลาสติก ลวด และมีทั้งที่ต้องใส่ไว้ตลอดเวลา หรือ
ถอดออกได้ เมื่อตั้งครรภ์แนะนำให้คุณแม่เปลี่ยนเป็นชนิดที่สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่าย เนื่องจากขณะตั้งครรภ์มักพบปัญหาเหงือกบวม คราบอาหารค้างตามซอกฟันหรือเหงือกได้ง่าย จึงควรดูแล

เรื่องความสะอาดและอาหารตกค้างเป็นพิเศษ และควรถอดออกเมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่สามของการตั้งครรภ์หรือใกล้คลอด เพราะหากมีเหตุฉุกเฉินต้องคลอด และอาจต้องมีการดมยาสลบซึ่งต้องใส่ท่อช่วยหายใจ หากมี
รีเทนเนอร์ในช่องปากอาจเสี่ยงที่จะมีการสำลักหรือรีเทนเนอร์เข้าไปในหลอดลม เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะ

Facebook Comment