ทารกเรียนรู้ 2 ภาษาตั้งแต่ในครรภ์นักวิทยาศาสตร์ด้านจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยบริธิชโคลัมเบีย แคนาดา และองค์กรด้านความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ ฝรั่งเศส ได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาวิจัยลงใน HealthDay News เกี่ยวกับปฏิกิริยาการดูดของทารกแรกเกิดต่อสำเนียงการพูดภาษาอังกฤษ ของผู้หญิง กับผู้หญิงที่พูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาตากาล็อก ซึ่งเป็นภาษาพื้นบ้านของประเทศฟิลิปปินส์ บอกว่าพฤติกรรมการดูดจะเพิ่มขึ้นเมื่อทารกสนใจในสิ่งกระตุ้น รวมทั้งภาษาพูดที่ได้ยินด้วย


สิ่งที่ทีมวิจัยพบก็คือทารกหลังคลอดที่ได้ยินเสียงแม่พูดภาษาอังกฤษมาตั้งแต่อยู่ในท้อง จะมีพฤติกรรมการดูดที่เพิ่มขึ้นเมื่อได้ยินภาษาอังกฤษ ขณะที่ทารกหลังคลอดซี่งได้ยินแม่พูดทั้งภาษาอังกฤษและภาษาตากาล็อกตั้งแต่อยู่ในท้อง จะดูดแรงขึ้นเมื่อได้ยินภาษาทั้ง 2 นอกจากนั้นยังพบว่าทารกสามารถบอกได้เมื่อมีการพูดเปลี่ยนจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งนักวิจัยมองว่าเรื่องนี้สำคัญ เพราะแสดงให้เห็นว่าทารกเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการฟังและเรียนรู้ได้ ทั้ง 2 ภาษา โดยไม่เกิดความสับสน

Facebook Comment