เด็ก IQ ต่ำ เพราะสารพิษในของใช้


ของใช้เด็กในสหรัฐฯ ถูกพูดถึงอย่างมากเรื่องส่วนประกอบในการผลิตที่มีสารพิษ ตั้งแต่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เตียง กระทั่งของเล่นต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอันตราย ทำให้เด็กๆ เป็นมะเร็ง และมี IQ ต่ำ
 
ปี 2011 ปีเดียวในรัฐแคลิฟอร์เนีย พบของใช้เด็กถึง 65 ชนิด อาทิ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เตียงเด็ก ที่นอนเด็ก ฯลฯ ผลิตจากวัสดุที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่ทำลายสุขภาพ ส่งผลให้เด็กเกิดมามีน้ำหนักน้อย เป็นมะเร็ง IQ ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ พัฒนาการเคลื่อนไหวของร่างกายมีปัญหา รวมถึงพฤติกรรมมีปัญหาด้วย ที่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะทุกเรื่องที่เกี่ยวกับลูก เกี่ยวกับเด็กๆ นั้นสำคัญมาก โดยเฉพาะในเมืองไทย ของใช้เด็กที่ได้มาตรฐานนั้นยังมีน้อย เราต้องเลือกของใช้ที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย ผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษภัย ขนาดประเทศสหรัฐฯ ซึ่งเข้มงวดเรื่องคุณภาพของของใช้เด็กยังดูแลไม่ทั่วถึงเลย ปล่อยให้มีสิ่งของตกคุณภาพจำหน่ายทั่วไปโดยเฉพาะทางออนไลน์ ซึ่งก็ได้รับความนิยมในบ้านเราเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องใส่ใจและระวังเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากเกิดอะไรกับเด็กเล็กๆ แล้ว มันจะส่งผลเสียต่อคุณภาพของเขาในระยะยาวทีเดียว   

Facebook Comment