รู้ยัง ลูกเรียนแย่เพราะไมเกรนในการศึกษาวิจัยเด็กๆ ชาวบราซิลจำนวน 5,700 คนที่มีอายุระหว่าง 5-8 ปี พบว่าเด็กที่เป็นไมเกรนมีปัญหาการเรียนแย่ลง ในเด็กจำนวนดังกล่าว พบว่ามีเพียง 1,108 คนเท่านั้นที่ไม่มีปัญหาปวดศีรษะใดๆ และเด็กๆ 257 คนจากกลุ่มดังกล่าวมีผลการเรียนต่ำว่าเกณฑ์

ขณะที่พบเด็กถึง 486 คนที่เป็น episodic migraines คือปวดไมเกรนน้อยกว่า 14 ครั้งต่อเดือน ในจำนวนนี้มีเด็ก 158 คนที่ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ และพบ 13 คนใน 35 คนที่เป็นไมเกรนแบบ chronic migraines หรือเป็นไมเกรนไม่น้อยกว่า 15 ครั้งต่อเดือน ที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเช่นกัน


นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าเด็กที่มีปัญหาไมเกรนมักขาดเรียนบ่อย และลาออกจากโรงเรียนมากกว่าเด็กที่มีอาการปวดศีรษะธรรมดาค่ะ ซึ่ง Lenora Lehwald นักประสาทวิทยา จากโรงพยาบาลเด็กแห่งชาติ ในโคลัมเบีย สหรัฐฯ บอกว่าครูและพ่อแม่ควรเข้าใจอาการไม่สบายจากการปวดไมเกรนหรือแม้แต่อาการปวดศีรษะธรรมดาของเด็กๆ เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข อย่ามองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่อยากไปโรงเรียนของเด็กๆ ซึ่งการแก้ไขที่ตรงจุด และถูกต้องจะช่วยให้เด็กๆ ไม่หลุดออกจากการเรียนได้ เห็นทีพ่อแม่คนไทยจะต้องเข้าใจแล้วว่าปัญหาอาการปวดศีรษะของลูกไม่ใช่เรื่องที่จะเพิกเฉย แต่ต้องรีบช่วยแก้ไขกัน

Facebook Comment