อยากให้ลูกพูดอังกฤษเก่งๆ

ขอวิธีส่งเสริมให้ลูกวัย 8 ปี เก่งและกล้าพูดกล้าถามภาษาอังกฤษ

อยากให้ลูกพูดอังกฤษเก่งๆ

Q : ตอนนี้ลูกสาวอายุ 8 ปี อยากให้ลูกพูดภาษาอังกฤษเก่งๆ กล้าพูดกล้าถาม ซึ่งคุณแม่กับคุณพ่อก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรมาก เราจะมีวิธีส่งเสริมลูกอย่างไรดีคะ

คุณแม่น้องฝน / กรุงเทพ

A: ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมาก และอายุ 8 ปี ถือว่ายังไม่สายเกินไปค่ะ เพราะช่วงอายุที่เริ่มเรียนไม่สำคัญเท่ากับการได้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ ที่สำคัญภาษาอังกฤษเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทักษะ ต้องฝึกฝนทบทวนซ้ำๆ บ่อยๆ จึงจะเก่งได้ และถึงแม้คุณพ่อคุณแม่จะไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ก็สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับน้องได้ โดยสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นให้น้องอยากรู้ ซึ่งผู้ใหญ่ต้องสังเกตว่าน้องชอบอะไรแล้วนำสิ่งนั้นมาอยู่รอบตัวน้องจนน้องสนใจอยากเรียนรู้ค่ะ

คุณพ่อคุณแม่อาจเริ่มให้น้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากคำที่ใช้พูดในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะคำที่สามารถนึกเป็นภาพได้ เช่น boy girl cat เป็นต้น เพราะถ้าน้องเริ่มเรียนภาษาและสามารถพูดออกมาได้อย่างเข้าใจ น้องจะพอใจมากและเกิดความมั่นใจ อยากออกเสียง กล้าพูด กล้าถาม หรือทำให้ช่วงระหว่างกินอาหารเป็นช่วงเวลาภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคสั้นๆ ง่ายๆ แต่ใช้บ่อยๆ ใครอยากกินอะไรก็พูด I want the egg. เมื่อได้ของแล้วต้องพูด Thank you. อาหารอร่อยจัง It's yummy. เป็นต้น

นอกจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ยังสามารถฝึกให้น้องพูดภาษาอังกฤษให้เก่งได้โดยผ่านการเล่นเกม ซึ่งควรเป็นเกมที่ท้าทาย ไม่ง่ายจนเกินไป และมีการจูงใจให้น้องอยากเล่นด้วยการให้รางวัล คุณพ่อคุณแม่อาจให้น้องมีส่วนร่วมในการคิดกติกาของเกมก็ได้ค่ะ เช่น เกมทอยลูกเต๋า เมื่อใครไปหยุดที่ช่องรูปสุนัขก็ให้พูดคำว่า Look! here is a dog. เป็นต้น

คุณพ่อคุณแม่ควรหลีกเลี่ยงการลงโทษและการเอาน้องไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นเพราะจะทำให้เกิดความไม่มั่นใจในตนเอง และจะทำให้น้องรู้สึกต่อต้านและไม่อยากเรียนไปเลย

การเรียนรู้ภาษาทุกภาษาเป็นการเรียนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หากน้องมีความสนใจ ดังนั้นการส่งเสริมให้น้องมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษก็จะทำให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น น้องก็จะเก่งและสนุกค่ะ

คุณครูอภิรดี แจ้งจิตต์ธรรม คุณครูใหญ่ Pingu’s English School (UBC 2)

บทความแนะนำ

พ่อแม่เดือด! ลูกสอบไม่ติดขนอิฐหินไปปิดประตูโรงเรียน
เสียง บอกพัฒนาการลูก
สุดยอดสูตรน้ำสมุนไพรเรียกน้ำนม จากคุณแม่นักปั๊ม
รวมเทคนิคเคล็ดลับช่วยให้คลอดง่าย

Facebook Comment