เสียงของพ่อหรือแม่กันนะที่ลูกน้อยสนใจ


 
คุณพ่อคุณแม่เคยสังเกตกันไหมคะ เวลาคุยกับลูกเสียงของคุณพ่อหรือคุณแม่ที่ลูกให้ความสนใจมากกว่ากัน เพราะบางครั้งเวลาคุยกับลูก ลูกให้ความสนใจแตกต่างกัน

ผลงานวิจัยของ Dr.Betty Vohr และทีมงานที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเสียงของคุณพ่อหรือคุณแม่ที่ทำให้ลูกสนใจ จากการศึกษาใช้เวลากว่า 3,000 ชั่วโมง โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อเด็กทารก และผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าแปลกใจ เพราะเสียงของคุณแม่มีแนวโน้มที่ทำให้ลูกให้ความสนใจกว่าเสียงของคุณพ่อ
Dr.Betty Vohr กล่าวว่า เป็นไปได้ที่เสียงของผู้หญิง มีน้ำเสียงที่สูงกว่า เสียงของผู้ชาย จึงทำให้เด็กกระตุ้นการรับรู้ต่อเสียงที่แหลมกว่า นอกจากนี้จากการวิจัยยังพบว่า เด็กผู้ชายจะกระตุ้นต่อเสียงของคุณแม่มากกว่าเด็กผู้หญิงอีกด้วยค่ะ

จากงานการศึกษาทั้งหมด ของ Dr.Betty Vohr ทำให้รู้ว่า เด็กทารกสามารถสัมผัส รับรู้ และเข้าใจ เสียงของคุณพ่อคุณแม่ได้ก่อนที่พูดได้ และยังส่งผลถึงทักษะการใช้ภาษาและการศึกษาของลูกได้ในอนาคต
 

บทความแนะนำ

อันตราย อุบัติเหตุที่สวนน้ำ พาเด็กเล่นต้องระวัง
โหน่ง a day - คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
เด็กติดเกม โรคเกม...สถานการณ์น่าห่วงของเด็กไทย
พัฒนาการเด็กและการส่งเสริมทารกวัย 1 เดือน

Facebook Comment