เกิดเป็นแฝดดี๊ดี...อายุยืนยาว


พี่น้อง "ฝาแฝด" เตรียมดีใจกันได้เลย ถ้าได้รู้ว่าพี่น้องฝาแฝด จะอยู่ได้ยาวกว่าคนที่เกิดมาลำพังคนเดียว มีผลวิจัยชี้ให้เห็นว่าคู่ฝาแฝดไม่ว่าจะเป็นแฝดชายหรือแฝดหญิง จะสามารถอยู่ได้นานกว่าคนที่เกิดมาลำพังคนเดียว หัวหน้านักวิจัยนายเดวิด แชร์โรว์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ของอเมริกา กล่าวว่า เราพบว่าทุกช่วงอายุ พี่น้องฝาแฝดจะมีอายุที่ยืนยาวกว่าเกิดมาลำพังคนเดียว หรือแม้แต่แฝดที่เกิดจากไข่คนละใบก็ตาม

ถึงแม้ว่าฝาแฝดอาจจะมีอายุที่ยืนยาวกว่าคนที่เกิดมาลำพังคนเดียวก็ตาม แต่รู้ไหมว่าลูกแฝดของเราอาจจะมีปัญหาที่ยากจะรับมือ แล้วอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างฝาแฝดได้เช่นกัน โดยปัญหาที่มักพบ ได้แก่

1.เด็กไม่ยอมแยกจากกัน ต้องอยู่ด้วยกันเสมอ จนเมื่อต้องแยกกันจะรู้สึกเปล่าเปลี่ยว หรือเศร้า

2.มีพัฒนาการทางด้านสังคมน้อย หรือขาดทักษะในการเข้าสังคม ทั้งนี้เพราะมักอยู่แต่กับคู่แฝดของตนเองตลอดเวลา จนขาดการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

3.ไม่สนใจการปรับตัวเข้าหาคนอื่น

4.ไม่ยอมรับบุคคลอื่น นอกจากแฝดของตัวเอง

5.มีพัฒนาการทางด้านภาษาน้อยกว่าเด็กโดยทั่วไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ปกครองพูดคุยได้น้อยกว่าการเลี้ยงลูกคนเดียว

6.รู้สึกมีปมด้อย หรือไม่ได้รับความยุติธรรม เมื่อผู้ปกครอง หรือคนรอบข้างแสดงท่าทีชื่นชม หรือลำเอียงอีกฝ่ายมากกว่า

7.ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

8.ไม่ชอบเปรียบเทียบกันเอง

9.แข่งขันกันเอง

10.ทะเลาะกันได้ง่าย เพราะอยู่ด้วยกันมาก

11.มีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจ ซึ่งอาจนำไปสู่ลักษณะนิสัยก้าวร้าว

12.สับสนระหว่างการเป็นคู่แฝดกับการเป็นตัวของตัวเอง

ผมเชื่อครับว่าถึงจะเกิดมาเป็นแฝดหรือไม่เป็นแฝดกันก็ตาม ก็สามารถมีอายุที่ยืนยาวกันได้ ถ้ารู้จักการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย หรือแม้แต่การมีสังคมที่ดี เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อน  พวกเขาอาจจะช่วยให้คำแนะนำ ช่วยซับน้ำตายามเจ็บไข้หรือยามมีเรื่องทุกข์ใจ นอกจากนี้การที่มีใครคนหนึ่งช่วยดูแลคอยเป็นห่วง อาจจะทำให้เรามีจิตใจที่เบิกบาน ปลดปล่อยความเครียด อาจจะช่วยให้อายุยืนยาวขึ้นก็ได้นะครับ

บทความสำหรับผู้ที่ต้องการมีลูกแฝด


- อยากได้ลูกแฝดต้องทำอย่างไร?

บทความแนะนำ

บทสัมภาษณ์สเตลล่า มาลูกกี้ แม้เหลือขาเพียงข้างเดียว ก็ไม่ได้ทำให้ความเป็นแม่ลดลง
Q & A ดูละครส่งผลกับลูกในครรภ์หรือไม่
เมนูปลา อาหารเสริมบำรุงสมองเด็กวัย 6-12 เดือน
5 สัญญาณบอกพัฒนาการลูกผิดปกติ

Facebook Comment