ยาขับน้ำคาวปลาจำเป็นไหม ?

คลายกังวลแม่หลังคลอด ทุกเรื่องเกี่ยวกับยาขับน้ำคาวปลา

ยาขับน้ำคาวปลา

Q : การดื่มยาขับน้ำคาวปลาหลังคลอดมีความจำเป็นหรือไม่ เพราะคนรู้จักหลายคนบอกว่าดื่มแล้วจะดี น้ำคาวปลาจะได้หมดและมดลูกจะเข้าอู่เร็ว หากดิฉันดื่มยาขับน้ำคาวปลาจะมีผลกับการให้นมลูกหรือไม่คะ

ณัฐฐา/กรุงเทพฯ

A : คุณแม่ส่วนใหญ่ยังคงได้รับการปลูกฝังว่าน้ำคาวปลาเป็นของเสียหลังคลอดที่ควรถูกขจัดให้หมดไปโดยเร็ว ดังนั้นการดื่มยาขับน้ำคาวปลาจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

จริงๆ แล้วน้ำคาวปลาคือเลือดที่ไหลซึมออกจากแผลบริเวณโพรงมดลูกในตำแหน่งที่รกลอกตัวออกไป และจะหยุดได้เองเมื่อผนังในโพรงมดลูกหายเป็นปกติ ซึ่งโดยขั้นตอนธรรมชาติร่างกายของเราจะพยายามหยุดเลือดบริเวณนี้ให้เร็วที่สุด

ดังนั้น ถ้าเราดื่มยาขับน้ำคาวปลา จะเท่ากับไปเร่งให้เลือดไหลออกมาจนเกิดภาวะตกเลือด คุณแม่บางรายถึงกับถูกหามส่งโรงพยาบาล เพราะเสียเลือดมากจากการดื่มยาขับน้ำคาวปลาเข้าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ยาขับน้ำคาวปลาส่วนใหญ่มักมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยและส่วนประกอบอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยา ว่าสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในสตรีตั้งครรภ์ ยาขับน้ำคาวปลาบางชนิดยังมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ซึ่งจะผ่านออกมาในน้ำนมแม่ ทำให้ลูกได้รับแอลกอฮอล์ตามไปด้วย แอลกอฮอล์ที่ว่านี้มีผลต่อการทำงานของสมองของทารก และทำให้พัฒนาการของลูกล่าช้ากว่าปกติอีกด้วย

โดยสรุป คุณณัฐฐาไม่มีความจำเป็นต้องรับประทานยาขับน้ำคาวปลา เพราะธรรมชาติจะขับและหยุดน้ำคาวปลาได้ดีเองอยู่แล้ว การรับประทานยาดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดผลเสียคือตกเลือดหลังคลอด จนเป็นสาเหตุของการติดเชื้อหรือการผ่าตัดมดลูกตามมา นอกจากนี้อาจทำให้เกิดผลเสียต่อทารกในช่วงแรกคลอด เพราะได้รับยาที่ผ่านมาทางน้ำนมเช่นเดียวกับคุณแม่ค่ะ


รศ.พญ.สายฝน ชวาลไพบูลย์

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
บทความแนะนำ

ปิดเทอมใหญ่ พาลูกค้นหาพรสวรรค์ พบเจอในสิ่งที่ชอบ ด้วยการทดลองเรียนฟรี! ที่ศูนย์การค้าในเครือซีพีเอ็นทั้ง 17 สาขา
แม่ท้องกินดี ลูกสมองดี
คำเตือนจากแม่ถึงแม่! ระวังลูกแพ้แป้งสาลีรุนแรงในอาหารเสริม
หมอแนะนำรายชื่อยาที่ต้องเตรียมเมื่อพาลูกเดินทาง

Facebook Comment