พัฒนาสมองลูกตั้งแต่ในครรภ์

การตั้งครรภ์
สมองลูกพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์


หลายคนคิดว่าสมองของลูกน้อยจะค่อยๆพัฒนาก็ต่อเมื่อเกิดมาแล้วและได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้เรื่องต่างๆ จริงๆแล้วสมองของลูกเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนแรกๆที่อยู่ในท้องแม่

เรามาดูกันว่าแต่ละเดือนที่ลูกอยู่ในท้องแม่ สมองของลูกเจริญเติบโตอย่างไรเดือนที่ 1-2
หลังปฏิสนธิได้ประมาณ 18 วัน เซลล์ที่เกิดจากไข่กับสเปิร์มผสมกันและแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งจะเจริญเติบโตเป็นสมอง เริ่มมีรูปร่างที่มองเห็นได้ว่าเป็นเนื้อเยื่อสมอง โดยแรกเริ่มเป็นแผ่นบางๆ แล้วค่อยๆโค้งเข้ามาบรรจบกันเป็นท่อเหมือนหลอดกาแฟ ต่อมาหลอดกาแฟนี้เริ่มโป่งพอง จัดโครงสร้างเป็นสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง และสมองส่วนหลัง
เดือนที่ 2-3
ในระยะเดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 4 เซลล์สมองจะมีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วประมาณ 250,000 เซลล์ทุกๆนาที และแยกรูปแบบเป็นสมองกับไขสันหลังอย่างชัดเจนเซลล์สมองเริ่มมีการเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งต่างๆของสมองเพื่อทำหน้าที่ต่างๆและเริ่มมีเส้นใยประสาทยื่นออกมาติดต่อถึงกัน อาศัยปฏิกิริยาของสารเคมีจากเซลล์สมองทำให้เกิดประจุไฟฟ้าวิ่งไปมาระหว่างเซลล์สมอง ทำให้เกิดวงจรประสาท มีการรับส่งข้อมูลขึ้นในสมอง หมายความว่าสมองของลูกเริ่มทำงาน ลูกเริ่มขยับตัวได้ แต่คุณแม่ยังไม่รู้สึก
เดือนที่ 3-4
ขณะนี้สมองของลูกมีขนาดเท่าเมล็ดถั่วแขก เส้นใยประสาทเริ่มมีไขมันหรือมันสมองมาล้อมรอบเช่นเดียวกับฉนวนสายไฟเพื่อให้กระแสไฟฟ้าวิ่งไปมาระหว่างเซลล์สมองได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การสื่อสารรับส่งข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในช่วงนี้เองที่ประสาทหู ประสาทตาของลูกเริ่มทำงาน ลูกเริ่มมีปฏิกิริยากับเสียงดังๆและไวต่อแสงจ้าๆ
เดือนที่ 5-6
เซลล์สมองส่วนใหญ่เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางตามตำแหน่งที่จะทำหน้าที่ต่างๆ และเริ่มมีการจัดระดับตัวเองที่พื้นผิวสมองเป็นชั้นๆ 6 ชั้นตามโครงสร้างแต่ละส่วนของสมอง ทำให้ระบบประสาทเริ่มสมบูรณ์ ผิวของลูกจะไวต่อการสัมผัส และลูกเริ่มสามารถควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อได้ คุณแม่จะรู้สึกว่าลูกดิ้นได้อย่างชัดเจน
เดือนที่ 6-7
ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปสมองของลูกจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แต่ในช่วงนี้พื้นผิวสมองยังคงราบเรียบ ไม่มีรอยหยัก มีการสร้างไขมันมากขึ้น จำนวนเซลล์สมองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับเส้นใยสมองและจุดเชื่อมต่อ
เดือนที่ 7-8-9
พื้นผิวสมองของลูกเริ่มมีรอยหยักเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บข้อมูล เซลล์สมองและระบบวงจรประสาททำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์
สมองของลูกเมื่อครบกำหนดคลอดก็เหมือนฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ ถ้าแม่ตั้งครรภ์มีการดูแลครรภ์อย่างดีตลอดระยะเวลา 9 เดือน สมองของลูกจะเป็นฮาร์ดแวร์ที่มีคุณภาพ เมื่อลูกคลอดออกมาและได้รับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมซึ่งเปรียบเสมือนซอร์ฟแวร์์หรือโปรแกรมต่างๆอย่างเหมาะสม สมองจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สมองของลูกแรกเกิดที่คลอดครบกำหนดจะหนักประมาณ 500 กรัม(สมองผู้ใหญ่หนักประมาณ 1.3-1.5 กิโลกรัม) และมีเซลล์สมองอยู่ประมาณ 1 แสนล้านเซลล์ ซึ่งจะไม่มีการสร้างเพิ่มเติมอีก แต่การกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูจะทำให้มีการสร้างเส้นใยประสาทและจุดเชื่อมต่อขึ้นมาอีกมากมาย รวมทั้งมันสมอง ซึ่งจะทำให้สมองลูกมีขนาดและน้ำหนักเพิ่มขึ้น
เชื่อกันว่าถ้าสมองลูกมีการสร้างเส้นใยประสาท จุดเชื่อมต่อมากเท่าไร ลูกก็จะยิ่งฉลาดและมีความสามารถสูงขึ้นเท่านั้นค่ะ


ที่มา : นิตยสารรักลูก

บทความแนะนำ

Nature' s Calling ไอเดียการแต่งบ้านด้วยธรรมชาติสีเขียว
คลิปนาทีชีวิต! พาลูกเที่ยวสวนน้ำต้องระวัง เด็กหลุดจากห่วงยางเกือบจมน้ำ
Shaken Baby Syndrome เขย่า อันตราย!
คราบขาวที่ผิวทารกแรกเกิดคืออะไร ดูแลอย่างไร?

Facebook Comment