6 วิธีฝึกทักษะทางภาษาให้ทารก


 
เมื่อลูกอายุได้ครบขวบจะเริ่มมีพัฒนาการทางการพูดได้มาก ซึ่งพ่อแม่สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาให้ลูกได้ โดย...

1. หมั่นพูดให้ลูกฟังเป็นตัวอย่าง เพราะลูกจะเรียนรู้และจดจำจากการพูด การออกเสียงของพ่อแม่      

2. อย่าบังคับ ถ้าอยากฟังลูกพูดคำแรก อย่าปฏิเสธที่จะให้ของที่เขาต้องการ ถึงจะยังไม่สามารถบอกชื่อของสิ่งนั้นได้ก็ตาม

3. พูดคุยกับลูก เพราะธรรมชาติในการเรียนรู้ที่จะพูด ต้องเริ่มมาจากการฟังก่อนเป็นอันดับแรก แล้วจึงเกิดการเลียนแบบออกเสียงตาม

4. อ่านหนังสือให้ลูกฟังเพื่อเป็นการกระตุ้น ลูกจะมองหน้าพ่อแม่เวลาที่อ่านพร้อมทั้งฟังไปด้วย เป็นกลยุทธ์ให้เขาสนใจที่จะพูดได้บ้าง

5. แสดงความสนใจเมื่อลูกเริ่มอ้อแอ้ๆ เพราะเขามีความต้องการในการสื่อสารและอยากให้เราฟังเขาพูดบ้างเหมือนกัน พยายามแสดงออกว่าคุณตั้งใจอยากฟังที่เขาพูดด้วย

6. หมั่นร้องเพลงและพูดคำที่มีจังหวะคล้องจอง อย่างเพลงหรือกลอน จะช่วยให้ลูกรู้สึกสนุกที่จะฟัง ทำให้จดจำ และอยากพูดได้บ้าง

เคล็ดลับง่ายๆ เชื่อว่าไม่เกินความสามารถของพ่อแม่ทุกคนค่ะ 

บทความแนะนำ

พ่อจีนทุ่มหมดตัวพาลูกสาวเที่ยวรอบโลกนาน 5 ปี
อยู่อย่างไรเมื่อแผ่นดินไหว-พายุร้ายมาเยือน?
วิธีปฐมพยาบาล…พ่อแม่ต้องรู้และทำได้
DHA ช่วยลูกฉลาด ร่างกายสร้างไม่ได้ แต่ “แม่” สร้างได้

Facebook Comment